Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri

 

 

 

Kazanlar-stoker (otomatik kömür yükleyici)-her türlü sıcak su üreticileri ve hızlı boyler

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri.-komple sistem.periyodik bakım-onarım-ısınamayan üst katların ısıtılması-kazan boru değişimi, ızgara değişimi

 

BÜYÜTMEK İÇİN RESİMLERİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

Pompalı Sıcak Sulu Kalorifer Tesisatları; En yaygın olarak kullanılan sistemlerdir.  

PRATİK ISI KAYBI HESABI

1- Öncelikle mahallin oturum alanı hesaplanır,

2-  1.bölge:30 kcal/m3     2.bölge: 45 kcal/h/ m3     3.bölge:60 kcal/h/m3  değerlerinden ısı   kaybı yapılacak mahallin bölge durumuna göre yukarıdaki değerlerden biri seçilir.

3-   Eger ısıtılacak mahal  BODRUM,TERAS  yada ÇATI katı ise yukarda seçilen değerlere ek olarak 15 kcal/h/m3  zam eklenir.

ÖRNEK:  Ankara da (2.bolge)  de 3 katlı bir binanın 2. katındaki  6x4 m2  lik bir
salonun ısı kaybı nedir?  (kat yuksekligini 3 alalım )

Alan:  6x4=24 m2             2.bölge değeri: 45 kcal             h=3 m (kat yüksekliği)
 Isı kaybı:  24x3x45=3240 Kcalh

AYNI MAHAL İÇİN RADYATÖR SEÇİMİ :

ısı kaybı  3240 kcal
-demir döküm marka  pkkp 600 ‘lük radyatörün verdiği ısı 2287 kcal/m dir.

3240/2287=1,41 m  yani;  pkkp 600 lük radyatör seçilir.

DÖKÜM RADYATÖRLER (KOLONLU , PERKOLON, RİDEM, HİLDEN HASTANE TİPİ DÜZ TİP), ÇELİK PANEL, ALÜMİNYUM RADYATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE ISI ÇEVRİM TABLOSU

ÖRNEK:

 Erzurum da (3.bölge) ÇATI (+15kcal) bir oturma odasının (12m2) ısı kaybı hesabı ve uygun radyatör seçimini yapınız?

3  bölge+çatı katı=60+15=75kcal
Alan=12 m2 ,   h=3 m
Hacim= 3x12= =36 m3 Isı kaybı : 36x75=2700 kcal

RADYATÖR SEÇİMİ:

Demir dök. Pkkp 400 lük radyatör kullanalım;
pkkp 400 için; 1652 kcal/m dir.
2700/1652=1,63 yani uygundur

     Bu yöntemle daire içindeki tüm mahallerin ısı kaybı hesaplanır ve toplam sonuç bize dairenin ısı kaybını verir.Bu hesap 20ºC esas alınarak yapılmıştır ve oda sıcaklıklarına göre sıcaklık dönüşüm katsayılarına bölerek istenen mahallin ısı kaybı bulunur

Örneğin ısı kaybı degeri 2000kcal cıkmış bir mutfak hesabında 2000/F18 le gerçek mutfak ısı kaybı bulunur.
mutfağın(18 ºC) sıcaklık düzeltme katsayısı 1,036

2000/1,036=1930 kcal mutfak için gerçek ısı kaybı değeri

KAZANLAR

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri.-komple sistem-periyodik bakım -onarım

Isıtma tesisinin ısı üreticisidir. Yakılan yakıtın verdiği ısı yardımı ile sıcak su veya buhar sağlar. Çok fazla çeşitleri olmakla birlikte ısı taşıyıcı akışkanın cinsine göre;  Sıcak Su, Kaynar Su ve Buhar Kazanları. Yapım şekillerine göre; Çelik Alev - Duman Borulu ve Demir Döküm Dilimli kazanlar.Yakıt cinslerine göre ise; Katı, Sıvı ve Gaz yakıtlı olmak üzere çeşitli iimler alırlar.

TERMOMETRE : Kazan suyunun sıcaklığını gösterir. Kazanın ya da gidiş kollektörünün üzerinde bulunur.


Kömürlü kazanlar çalışırken, elektirikler kesilirse, devridaim pompası çalışmayacağından bir süre sonra kazan ısısı aşırı derecede artacaktır. Bu durumda herhangi bir tehlikeye beydan vermemek için yapılacak işler şunlardır 1 – Ana vana açılır.  2 – Hava klapeleri iyice kısılır.   3 – Toz kömür ya da kül ile ateş üzeri kalınca kapatılır.   4 – Bu işlemlere rağmen kazan ısısı hala yükseliyorsa ateş dışarı alınır. Baca damperi, küllük ve ateş kapakları sonuna kadar açılır ve içeri soğuk hava girmesi sağlanır. Ateş üzerine asla su dökülmemelidir.

Termometre

Kazan suyunun sıcaklığını gösterir. Kazanın ya da gidiş kollektörünün üzerinde bulunur.

Hidrometre

Binadaki su seviyesini gösterir. Kazanın ya da gidiş kollektörünün üzerinde bulunur.

Gidiş Kollektörü

Kazanda ısınıp binadaki ısıtıcılara gidecek olan suyun gidiş kolonlarına dağıtıldığı yer. (Çapı büyük borulardan yapılmıştır.

Dönüş kollektörü

Isıtıcılarda ısısını verip soğumuş olan suyun dönüş kolonları ile taşınarak kazana dönmek üzere toplandığı yer.

DENGE KABI
Akışkan tesisattan kazana dönerken ısı kaybeder.Bu da kazanda ısıl gerilmelere sebep olur. Denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş suyun kazandan gelen sıcak  suyla karışarak ısıl dengeyi sağlamasıdır. Üzerine bağlanan sensörle de sıcaklık kontrol edilebilir. Sağlam tasarımlı ve hafiftir
•             Gövde kaynaklı konstrüksiyon ve karbon çelikten imalattır
•             Bütün imalat kalemlerinde basınç mukavemet ve sızdırmazlık testi uygulanır
•             Denge kabı giriş ve çıkış borularındaki su hızları 0,5 m/sn'yi aşmamalıdır
•             Denge kabı içerisindeki su hızı 0,1 - 0,2 m/sn'yi aşmamalıdır

 

HAVA TÜPÜ
Tesisat suyunda bulunan ve sistemde dolaşan hava, armatürlerde ve cihazlarda korozyona, ciddi arızalara, ciddi verim kayıplarına ve tesiatta ses oluşumuna sebeb olur.
Hava Tüpleri;
Sistemdeki havayı toplayarak tahliye edilmesini sağlar.
Pompa durdurulmadan, sistem çalışırken havayı sürekli tahliye eder.
Tesisata su doldurulması esnasında, havanın boşaltılması için üst tahliye vanası veya hava projörü monte edilebilmektedir.


TORTU VE PİSLİK AYIRICI
Özellikle plastik boru kullanılan tesisatlarda oksijen difüzyonu sebebiyle korozyon ve pislik oluşumu fazlalaşır. Sudaki bu tortu ve pislik ısıtma ve soğutma sisteminde verim kaybına, pompa armatürlerde çeşitli  arıza ve aşınmalara sebep olur. Klasik pislik tutucuların bakım ve temizliğindeki zorluklar ortadan kaldırılmış olup, bu zorluklardan kaynaklanan olası ihmallerin önüne geçilir.

 • Klasik pislik tutucularda yaşanabilen su geçiş yönündeki tıkanmalar sebebiyle akışın bloke olması önlenmiş olur.
 • Sistemin durdurulması gerekmeden kolayca temizlik yapılır.
 • Biriken tortu ve pislik cihazın altındaki vanayla kolayca tahliye edilir.

 

OTOMATİK KAZAN DOLDURMA (BESLEME) CİHAZI

Otomatik Kazan Besleme (Doldurma Cihazı) Kalorifer, kazan ve kombi tesisatlarında otomatik dolum yaparak tesisat basıncını sabit tutar

 

 

Sirkülasyon Pompaları ve Seçimi

Kazanda ısıtılmış suyun tesisatta dolaşımını sağlar. Tek hızlı ve üç hızlı tipleri vardır. Eski sistemlerde dönüş kollektörü ile kazan arasında bulunur. Bu sistem, kömürle çalışan sistemler dışında pek kullanılmamaktadır. Sirkülasyon pompalarının gidişe bağlanması gerekir. Böylece, sistemin hava yapması ve üst katların ısınmama problemleri ortadan kalkacaktır. Sirkülasyon pompalarının çıkışında mutlaka chekvalf olmalıdır. Ayrıca giriş ve çıkışlara tam sızdırmazlığın temini için küresel vanaların konulması önerilir. 

 

İkiz Sirkülasyon Pompaları :

İkiz Sirkülasyon Pompaları malzeme ve yerden tasarruf edilmesi, debi artışı sağlanması veya ısıtma tesisatının devre dışı kalmaması için yedekleme amacıyla kullanılırlar.
Tasarruf
Tasarruf amacıyla iki adet sirkülasyon pompası yerine aynı kapasiteyi sağlayan ikiz tip sirkülasyon pompası kullanıldığında; kollektör boyutu küçülür. daha az sayıda vana, bağlantı flanşı, civata, sızdırmazlık contası ve kaynak malzemesi kullanılır, montaj süresi kısalır ve işçilik maliyetleri azalır. Aşağıda bir ikiz Sirkl. Pompası görülmektedir.

Debi Artışı
Daha fazla debi sağlanması için ikiz sirkülasyon pompası kullanıldığında; mevcut kollektör (hat) üzerinde küçük bir tadilatla debi iki katına çıkartılabilir, iki pompa birlikte çalıştırılarak kapasite arttırılabilir.

Yedekleme
Her bir pompa gerekli toplam debiyi verecek şekilde seçilmişse yedekleme için ikiz sirkülasyon pompası kullanıldığında; çalıştırılmayan pompa yedek olarak tutulabilir, arıza durumunda sağlam pompa kullanılarak hizmet sürdürülebilir.

Sirkülasyon pompalarının kademeli olanları da vardır aşağıda gösterilmiştir.

Kademeli Sirkülasyon Pompası

 

Sirkülasyon Pompaların Hesabı:

SİRKÜLASYON POMPASI SEÇİMİ  :

 Bilinmesi gerekli  bilgiler :
a ) Kazan kapasitesi  Q  Cal/h
b ) Çalışma sıcaklık aralığı (Genelde 90/70 °C) (∆t : 90-70 = 20 °C)
c ) Binanın boyutları ; eni , boyu , yüksekliği
d ) Kazan kapasitesi belli değil ise daire sayısı sorulmalıdır.
Q ( Debi) = Kazan Kapasitesi /çalışma sıcaklığı aralığı *1000

Pompa basma yüksekliği : Hm

Hm= binanın(eni+boyu+yüksekliği)*0.04 (Wilo teknik dokümanından)

Örnek hesap
180.000 kcal/h kapasiteli bir kazan
Bina eni = 20 m. Boyu 20 m. Yüksekliği 15m.
Pompa debisi= 180000/20*1000 = 9 m3/h

Pompa basma yüksekliği = (20+20+15)*0,04 = 2,2 mSS

OTOMATİK KONTROLLU ISITMA SİSTEMLERİ

Şema Kaynak : Demir Döküm

Yukarıda Kapalı Genleşme depolu,boylerli, D. Gaz kazanlı, Şönt Pompalı ,üç yollu vanalı Eko Panelle Otomasyonlu Sistem Şeması verilmiştir

 

Dış hava sıcaklığına göre iç hava sıcaklığını ayarlayarak  konfor ve tasarruf sağlar.
(yaklaşık %25) –Yoğuşmaya karşı koruma sağlar –Donmaya karşı koruma sağlar –Baca gazı ölçümünün yapımını sağlar –Kullanım sıcak suyu dezenfeksiyon işlemini yapar –Sirkülasyon pompalarının sıkışmasını önler –İstendiğinde tatil dönüşünde evin ısıtılmış olmasını sağlar. (Otomatik kontrolda Üç Yollu Vanalı sistemler tercih edilmelidir.)

Otomatik kontrol sistemi olmayan ısıtma tesislerinde, ısıtılan ortamlarda istenilen konfor sıcaklığını sağlamak oldukça zordur. Manuel olarak yapılan ayarlamalar genellikle doğruluktan uzak olduğundan gereksiz yakıt tüketimine neden olur, kazan ömrü kısalır , Isıtma sistemlerinden en verimli şekilde yararlanmak ve kazan ömrünü artırmak için otomatik kontrol sistemlerine gerek vardır ve kullanılmalıdır.
Otomatik kontrol sistemleri genel olarak iki tiptir.

 • Direkt brülöre kumanda eden sistemler (on/Off)
 • Motorlu vanaya kumanda eden sistemler (Oransal kontrollu sistemler)

On/Off kontrol sistemlerinde brülör dolaşım pompası, dış hava sıcaklığına göre belirlenecek kazan çıkış suyu sıcaklığını elde edecek şekilde çalıştırılır ve durdurulur.
Oransal kontrollu sistemler ise genellikle, 3 veya 4 yollu motorlu vananın kazan çıkış suyunu, tesisattan geri gelen dönüş suyu ile belirli oranda karıştırmasşı tekniğine göre çalışırlar. Kazan suyu daima 90 C de sabit kalır.
Otomatik Kontrol sistemlerinin seçiminde göz önüne alınması gereken kriterler  de şu şekilde sıralanabilir.

 • Dış hava sıcaklığına bağlı olarak tesisata yollanacak suyun sıcaklığını (gidiş suyu) otomatik olarak ayarlayarak, ısıtılan ortamlarda istenilen dengeli sıcaklığı sağlamalıdır.
 • Program saatlerine göre kazanın otomatik olarak devreye girmesini ve devreden çıkmasını sağlamalıdır.
 • Binanın ısıl özelliklerine göre ısınma seviyesinin ayarına olanak sağlamalıdır.
 • Cihaz ekranından kontrol sistemi ile ilgili değerler gözlenebilmelidir.Dış hava sıcaklığının belirli bir değerin üzerine çıkması veya istenilen besleme suyu sıcaklığının belirli bir değerin altına düşmesi halinde kazan sistemini devre dışı bırakabilmeli, bu koşulların ortadan kalkması halinde ise yeniden kazan sistemini devreye alabilmelidir.
 • İki konumlu kontrol sistemleri, kazan çıkış suyu sıcaklığının belirli bir değerin altına düşmesine izin vermemelidir.
 • Otomatik kontrol sistemlerinde program saati sonunda gece çalışma opsiyonu istenmemiş ise, kazan çıkış suyu sıcaklığı belirli bir değerin altına düşünceye kadar dolaşım pompası çalışmaya devam etmelidir.
 • Montajı kolay olmalı, kazan tipine ve modeline bağımlı olmadan her cins kazan sistemine uygulanabilir yapıda olmalıdır.
 • Kolayca programlanabilir olmalı ve gerekli kullanıcı ayarları cihaz üzerinden yapılabilmelidir.
 • Elektrik kesilmelerinde belli bir süre  içinde bilgileri saklı tutabilmelidir.
 • Boylerli sistemlerde boylere de kumanda edebilmelidir.

BOYLER VE POMPASI  HESABI :

Boyler kapasitesi kcal olarak  (litre olarak verilmişse 50 ile çarpılarak kcal olarak bulunur)
                             
∆t=10 oC alınır

Q (debi) = QBoyler*0,05/∆t

 • Boru içindeki su hızı --> 2,5 - 3 m/sn
  Kazan dairesinde     --> 4 - 4,5 m/sn
 • Kullanma suyu devir daim pompası seçerken debisi;
  Büyük binalarda 8 - 10 defa tesisatta su dolaşmalı,
  Küçük binalarda 15 - 20 defa tesisatta su dolaşmalı
 • Hm ise 50 - 100 m için 1 mSS basınç kaybı baz alınır.
 • Hız düşük olmalı 0,5 - 0,7 m/sn veya max 2 m/sn

Şönt pompa debisi;  normal ısıtma devresinde  kullanılan pompanın debisinin üçte biri  kadar alınır.

BOYLER HESABI

Boyler hesabı ile ilgili çizelgelerde verilen değerler en yüksek ani çekilen su miktarı değerini (pik debi) göstermekte ve günün diğer saatlerinde ihtiyaç daha az olmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak kullanma eşzaman faktörü tariflenmiştir.

Sıcak Su İhtiyacı = Ani Toplam İhtiyaç x Kullanma Eşzaman Faktörü
Ani toplam ihtiyaç: aşağıdaki tablodan su sarfiyat cihazları kaçar adet ise çarpılıp, çıkan değerler toplanarak bulunacaktır.

Gerekli Boyler Hacmi = Sıcak Su İhtiyacı x Depolama Faktörü
           
Boyler ısıtıcı serpantin gücü aşağıdaki formülle bulunur:

Q = mss x c x (tç – tg)       

mss       : Sıcak su ihtiyacı (lt/h)
c          : Suyun özgül ısısı (1 alınır)
 tç         : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)
tg         : Su giriş sıcaklığı (10˚C)

Bu hesaplanan değer, aynı zamanda, kullanma sıcak suyu dolayısıyla merkezi ısıtma sistemine gelen yükü de ifade etmektedir.

Serpantin yüzey miktarı ise:
                 Q
F = ——————    (m2)
            K . Δtm

K. Δtm  değeri  90/70 ˚C sıcak su için kireçlenme ve emniyet faktörleri de göz önüne alınarak 11-17 KW/m2 ;  0,1 basınçlı buhar için ise 45 KW/ m2olarak alınabilir.  

Boyler Kapasitesi ( Boyler Hacmi ve Isı Yükü ) Hesaplaması
Lt/h

 

Apartman (Konut)

Hastane

Otel

Fabrika

Konut (Özel)

Okul (Yatılı)

Özel Lavabo

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Genel Banyo

5-15

20

30

40

-

50

Banyo

150-250

250

250

-

250

-

Duş

250

250

250

750

250

250

Mutfak Eviyesi

35

70

70

70

35

35

Çamaşırlık Eviyesi

70

75

75

-

70

-

Bulaşık Makinesi

40

200-400

200-600

75-300

40

75-300

Kullanma Katsayısı

0,30

0,25

0,25

0,40

0,30

0,40

Depolama Katsayısı

1,25

0,6

0,8

1,0

0,7

1,0

 

Pratik boyler hesabı için ise yaklaşık değerler aşağıdaki tablodadır.

                      SERPANTİNLİ BOYLER ISITICI HESABI

 1,5 saatlik ısıtma süresi 90-70 oC sıcak su ve yaklaşık 120 oC buhar yoğuşma        sıcaklığına göre hesaplanmış   yaklaşık değerlerdir

 

 

                       boyler ısıtma yüzeyi

Daire sayısı

Boyler hacmi

Çelik 

Bakır

 

lt

Buhar m2

Su  m2

Buhar m2

su  m2

1

300

0,15

0,6

0.13

0.5

2

400

0,22

0,9

0.20

0,75

3

500

0,3

1,1

0,24

0,9

4

600

0,35

1,4

0,3

1,2

5

800

0,45

1,6

0,4

1,4

6

900

0,5

1,9

0,45

1,6

7

1000

0,55

2,2

0.50

1,9

8

1250

0,6

2,4

0,55

2

9

1350

0,7

2,7

0,6

2,2

10

1500

0,75

2,9

0,65

2,4

12

1750

0,9

3,4

0,8

2,9

15

2000

1

4

0,9

3,3

18

2250

1,1

4,5

1.0

3,8

20

2500

1,2

4,8

1,1

4

25

2750

1,4

5,6

1,3

4,7

30

3000

1,6

6,4

1,4

5,3

40

4000

2

8,1

1,8

6,7

50

5000

2,4

9,5

2,1

7,9

60

5500

2,8

11

2,5

9,2

75

7000

3,3

13,5

3

11

90

8000

4

16

3,6

13,5

100

8500

4,5

18

4

14,8

120

10500

5,4

21,4

4,8

17,8

150

13000

6,7

26,6

6

22,2

200

17500

8,9

35,4

7,9

29,6

 

Boyler bağlantı şeması

 

EŞANJÖR

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri.-komple sistem.periyodik bakım -onarım

EŞANJÖR NEDİR :

Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan (temas etmeden) birinden diğerine aktarmasını sağlayan cihazlardır. Genelde akışkanlar birbirlerinden bir ısı transfer yüzeyi ile ayrılırlar ve birbirlerine karışmaları bu sayede önlenir.

BORULU EŞANJÖR

Bu tip eşanjörlerde kullanılan borular ekseriyetle çelikçekme ve bakır borulardır.

Bakı boruların aynaya tutturma işlemi daha ziyade makinato ile yapılmaktadır

 

PLAKALI EŞANJÖR KULLANIM ALANLARI

 • Sıcak Kullanma suyu temini
 • Yüksek binalarda basınç kırıcı
 • Bölgesel ısıtmalar
 • Havuz Isıtması
 • Jeotermal enerji ile bina ve bölge ısıtması
 • Isı Enerjisinin geri kazanımı
 • Elektrik üretim santrallerinde buhardan sıcak su temini
 • Akışkan olan her tip gıda maddesini ısıtma soğutmada
 • Kimyasal maddelerin ısıtılması - soğutulmasında
 • Süt, Yoğurt, Ayran vb. pastörizasyonunda Hijyenin önemli olduğu tüm uygulamalarda
 • Hadde yağı soğutmasında
 • Bor yağı soğutmasında
 • Soğutma kulesi devresinde
 • Chiller grubu devresinde
 • Alüminyum eloksal banyolarının ısıtılmasında
 • Ana motor soğutma
 • Yağlama yağı soğutucu
 • Camshaft soğutucu
 • Fuel oil ısıtıcı
 • Su distilasyon soğutucu

EŞANJÖR BAĞLANTI UYGULAMA ŞEMALARI

BUHAR SİSTEMİNDE

90-70 SICAK SU KAZANLI SİSTEMDE

SOĞUTMA SİSTEMİNDE

 

Plakalı Eşanjörlerin ana parçaları ön gövde, arka gövde, plakalar ve sızdırmazlık elemanlarıdır. Contalı plakalı eşanjörlerde bu parçalara ek olarak; taşıma çubukları, saplamalar, taşıma ayakları da sayılabilir. . Plakalı Eşanjörlerin bütün parçaları birbirinden kolaylıkla ayrılıp kolaylıkla montajlanabilmektedir. Herhangi bir parçada problem olması halinde sadece o parça değiştirilerek sorun giderilebilmektedir.

Giriş - Çıkış Vanaları

Sirkülasyon pompalarının girişinde ve çıkışında bulunur. Çalıştırılacak pompanın vanaları açılır, pompa durunca bu vanalar kapatılıp ana vana açılır.

Ana Vana ( by-pass)

Dönüş kollektörü ile kazan arasında bulunur. Pompa durdurulunca açılır ve suyun tabi sirkülastonu sağlanır. Suyun kısa devre yapmaması için pompa çalışırken kapatılmalıdır.

Gidiş Kolonları

Kazanda ısınan sıcak suyu ısıtıcılara taşıyan borulardır. Gidiş kollektörü üzerine bağlanır.

Dönüş Kolonları

Isıtıcılarda ısısını verip soğuyan suyu dönüş kollektörüne taşıyan borulardır. Dönüş kollektörü üzerine bağlanmıştır.: İçlerinde dolaşan sıcak suyun ısısını odalara yayan cihazlardır. Yapılış şekillerine göre çeşitli isimler alırlar. En fazla kullanılanı radyatörlerdir.

Isıtıcılar

İçlerinde dolaşan sıcak suyun ısısını odalara yayan cihazlardır. Yapılış şekillerine göre çeşitli isimler alırlar. En fazla kullanılanı radyatörlerdir.

İmbisat (Genleşme) Depoları

Kazanın ve tesisatın emniyetini sağlar. Eski tesisatlarda yada kömürle çalışan sistemlerde çatı katında bulunur. Tesisatta dolaşan ve kazanda genişleyen suyun fazlası bu depoda toplanır. Tesisattaki su soğuyarak seviyesi düşünce buradan tamamlanır. Çatıya konan genleşme (imbisat) deposu en üst radyatör üst seviyesinden 1 - 1,5 metre yüksekte olmalıdır. Aksi hallerde, dönüşe yerleştirilmiş kapalı genleşme deposu kullanılmalıdır ki kapalı genleşme depolarının çeşitli avantajları vardır. Örneğin; Kazan dairesinde kazanın yanında olduğundan kontrolü kolaydır. Donma tehlikesine maruz kalmaz. Çatıdayken tesisat ortadan kalktığı için çatı başka işler için kullanılabilir. Sistemin ömrünü uzatır ve sistemde kireçlenmeden dolayı meydana gelen problemler ile ısınmama problemleri meydana gelmez, dolayısı ile de yakıt tasarrufu sağlanır. 

AÇIK (İMBİSAT) GENLEŞME DEPOSU HESABI : (kömürlü kazan)

Qk= Kazan yükü (kcal/h)
V= Qk*0,002 
Örnek
Qk = 200000 kcal/h
V= 200000*0,002= 400 lt’lik açık genleşme tankı seçilmiştir.

 

KAPALI GENLEŞME TANKI HESABI

ISITICI ELEMANLAR    f ( lt / 1000 kcal / h )

t °C

KONVEKTÖR..................................6

90-70

FAN COİL........................................8

90-70

PANEL RADYATÖR......................10

90-70

DÖKÜM RADYATÖRLER........ ... .12

90-70

ÇELİK RADYATÖRLER............ .. .14

90-70

YERDEN ISITMA...........................23

50-40

TABLO - 1


SUYUN ISISINA GÖRE GENLEŞME KATSAYISI


°C

n

.

°C

n

0

0,00013

65

0,0198

10

0,00027

70

0,0227

20

0,00177

75

0,0258

30

0,00435

80

0,0290

40

0,00782

85

0,0324

50

0,01210

90

0,0359

55

0,01450

95

0,0396

60

0,01710

100

0,0434

TABLO - 2

 

 

KULLANMA KAT SAYISI   K

---

GENLEŞME DEPOSU ÖN GAZ BASINCI   (bar)

E
M
N
İ
Y
E
T

V
E
N
T
İ
L
İ

(bar)

--

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1,0

0,25

--

--

--

--

--

--

--

1,5

0,40

0,20

--

--

--

--

--

--

2,0

0,50

0,33

0,17

--

--

--

--

--

2,5

0,57

0,42

0,28

0,14

--

--

--

--

3,0

0,62

0,50

0,37

0,25

0,12

--

--

--

3,5

0,66

0,55

0,44

0,33

0,22

0,11

--

--

4,0

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

--

4,5

0,72

0,63

0,54

0,45

0,36

0,27

0,18

--

5,0

--

0,66

0,58

0,50

0,41

0,33

0,25

0,16

5,5

--

--

0,61

0,53

0,46

0,38

0,33

0,28

6,0

--

--

--

0,57

0,50

0,42

0,35

0,14

6,5

--

--

--

--

0,53

0,46

0,40

0,33

7,0

--

--

--

--

0,56

0,50

0,43

0,37

7,5

--

--

--

--

0,58

0,52

0,47

0,41

8,0

--

--

--

--

--

0,56

0,50

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO - 3

SİSTEMDEKİ DOLAŞAN SU MİKTARININ HESABI:
Vs : Q x f (litre)   Vs : Sistemdeki toplam su miktarı (lt)

Q : Kazanın ısıtma kapasitesi (kcal/h)

f : ısıtıcının ısı yayma gücü (TABLO 1)
VG: VS x n (litre) VG : Sistemin genleşecek su miktarı (lt) n : Suyun sıcaklık farkına göre

genleşme katsayısı (TABLO : 2) den.
VN : VG + K (litre) VN : Normal genleşme deposu hacmi (litre)

K : Ön basınç ile Emniyet ventili basınç ayarına göre katsayı (TABLO : 3)

SABİT BASINÇ ve EMNİYET VENTILİ HESABI :
STATİK BASINÇ : BİNA KAT SAYISI x 2.8 m/kat + KAZAN DAİRE KOT FARKI = TOPLAM KOT FARKI / 10 = Bar
ÖN GAZ BASINCI: STATİK BASINÇ + ( 0.2 ~ 0.5 bar ilave edilir. )
EMNİYET VENTİL BASINÇ DEĞERİ : PVENTİL = PEM - PTOLERASN

PEM : İŞLETME BASINCI  PTOLERANS : PEM küçük veya eşit 5 bar ise 0.5 kabul edilir. Şayet  PTOLERANS: PEM > 5 bar ise PEM x 0.1 alınır.

ÖRNEK HESAP :
10 Katlı ve 22 daireli bir apartmanda ısıtıcı eleman olarak panel radyatör kullanılmıştır.

Sistemde 90/70 su dolaşmaktadır. Bina da 200.000 kCal/h ısıtma gücünde bir kazan bulunmaktadır. Sistemde kullanılacak genleşme deposunun basıncını ve hacmini bulalım.


1 ) BASINÇ SINIFI ;
Statik Basınç : 10x2.8 + 3 : 31/100 = 3.1 bar
Ön gaz basıncı : 3.1 + 0.4 = 3.5 bar
PEM : 5.5 bar (işletme basıncı)
Emniyet Basınç Değeri: 5.5 - 0.5 = 5 bar,


2 ) SUYUN NORMAL HACMİ ;
Sitemdeki toplam su hacmi: Vs : Q x f        f : (Tablo 1'den)   

 Vs : 200.000 x 10/1000 = 2000 litre
Sistemdeki genleşen su hacmi : VG : VS x n

 n : (Tablo 2'den)   n : 90° - 10° = 0,0359 - 0,00027 = 0,0356
VG : 2000 x 0,0356 = 71,2 litre


3 ) GENLEŞME DEPOSUNUN NORMAL HACMİ ;
VN : VG + K           K: ( ön gaz basıncı 3.5 bar emniyet  ventili  basıncını da 5 bar kabul ederek

(TABLO 3) den K : 0.25 )
VN : 71.2/ 0,25    VN : 284.8 litre           VN : 300 litre   seçilir         

Haberci Borusu

Tesisata su verilirken imbisat deposunun ve tesisatın tamamen dolduğunu haber veren borudur.

Bu borudan su gelmeye başlayınca tesisata su verilmesi durdurulur.

Gidiş ve Dönüş Emniyet Boruları

Kazanın emniyetini sağlar. Kazanda ısınıp genişleyen su gidiş emniyet borusundan

imbisat deposuna dolar ve soğuyarak tesisatta su seviyesi düşünce dönüş emniyet

borusundan su tamamlanır.

Kazana Su Verme Musluğu

Tesisatta su eksildiğinde suyu tamamlamak için kullanılır. Kazanın alt kısmında bulunur.

Elektrikli kombi, Elektrikli Kazan, Elektrikli Boyler

Elektrikli Kombi ve Teknik Özellikleri

Marka : Elektroterm
Yakıt olarak tamamen elektrikle çalışmaktadır.
Hiçbir kaza riski yoktur.
% 99 Verimlilik.
İssiz, kokusuz, deposuz ve bacasız.
Çok sessiz (istenilen yere montaj kolaylığı )
İdeal boyut ( duvar tipi ve yer tipi )
Motorinden ve LPG' den tasarruflu.
Akıllı elektronik sayaçla - 4 zamanlı ucuz tarifeyle-
24 saat, Yaz - Kış sıcak su ( banyo- mutfak - lavabo ).
Kalorifer sisteminizde azami 20 dakika da istenilen sıcaklık.
24 saat için 50 program yapabilme aralığı.
Zaman saati 100 saat elektrik rezervlidir.
İsteğe bağlı olarak Telefonla kumanda.
Azami 3 bar da açan koruma emniyet ventili.
Otomatik hava prüjörü.
Manometre ( su basınç ).
3 kademeli sirkülasyon pompası.
1 bar ayarlı emniyet siwici ( susuz çalışmaya karşı koruma ).
Otomatik by-pass.
Oda sıcaklığına göre modülasyon ( oda sensörü isteğe bağlı ).
NTC sistemi ile elektronik su sıcaklığı kontrolü.
Elektronik ısı ayar termostadı.
Emniyet termostadı ( limit termostat ).
Pompa sıkışmasını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği.
Kapasiteye göre kapalı genleşme ( 8 - 10 - 12 - 14 - 18 ) lt.
Elektrikli kombi ile ısıtılacak evler için  yaklaşık elektrikli kombi      kw – kcal değerleri
10 kw   (8600 kcal/h) kombi ile  80 m2,  - 12 kw  (10320 kcal/h) kombi ile  90 m2 ,   - 18 kw  (15480 kcal/h) kombi ile  180 m2   -  24 kw (20640 kcal/h)  kombi  ile 240 m2 , - 30 kw  (25800 kcal/h)  kombi ile 300 m2,  kw  (34400 kcal/h) kombi ile 350-400 m2   ev ısıtılabilir.  Bu değerler İstanbul’da izoleli  ve yaklaşık iklimi o değerleri taşıyan iklimlerdeki  evler içindir.

 

Elektrikli Kazan ve Teknik Özellikleri

Marka : Elektroterm

Yakıt olarak tamamen elektrikle çalışmaktadır.
Hiçbir kaza riski yoktur.
% 99 Verimlilik.
İssiz, kokusuz, deposuz ve bacasız.
Çok sessiz (istenilen yere montaj kolaylığı )
İdeal boyut ( duvar tipi ve yer tipi )
Motorinden ve LPG' den tasarruflu.
Akıllı elektronik sayaçla - 4 zamanlı ucuz tarifeyle-
24 saat, Yaz - Kış sıcak su ( banyo- mutfak - lavabo ).
Kalorifer sisteminizde azami 20 dakika da istenilen sıcaklık.
24 saat için 50 program yapabilme aralığı.
Zaman saati 100 saat elektrik rezervlidir.
İsteğe bağlı olarak Telefonla kumanda.
Azami 3 bar da açan koruma emniyet ventili.
Otomatik hava prüjörü.
Manometre ( su basınç ).
3 kademeli sirkülasyon pompası.
1 bar ayarlı emniyet siwici ( susuz çalışmaya karşı koruma ).
Otomatik by-pass.
Oda sıcaklığına göre modülasyon ( oda sensörü isteğe bağlı ).
NTC sistemi ile elektronik su sıcaklığı kontrolü.
Elektronik ısı ayar termostadı.
Emniyet termostadı ( limit termostat ).
Pompa sıkışmasını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği.
Kapasiteye göre kapalı genleşme ( 8 - 10 - 12 - 14 - 18 ) lt.

 

Elektrikli Boyler ve Teknik Özellikleri

Marka :Elektroterm

Avrupa Standartlarına göre ( EN 12897 ) Üretilen Elektrik Isıtıcılı Boylerler ısıtıcı akışkan kaynağı (kazana gerek olmadan) olmayan yerlerde elektrik enerjisini kullanarak sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Elektrik Isıtıcılı boylerlerde kullanılan elektrik kumanda panosunda güvenlik maksimum seviyeye çıkarılmıştır. Elektrik kumanda panosu içinde başlıca sigorta, Kontaktör,emniyet ve işletme termostatı,Açma kapama şalteri, Kaçak akım rölesi bulunmaktadır.
Ayrıca isteğe bağlı olarak sıcaklık ve basınca duyarlı emniyet valfi kullanılmaktadır ve yine isteğe bağlı olarak değişik kapasitede elektrik gücünde Elektrik Isıtıcılı Boyler imalatı yapılmaktadır.

 

 

 

Kazan Dairesi Yerleştirme Kuralları ve Bacalar

 

BACALAR : Baca kesit hesabı aşağıda verilmiştir.

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri

Fiyat alınız

 

BACA ve FİLTRE İMALATIMIZI DETAYLI

GÖRMEK İÇİN RESMİN ÜZERİNETIKLAYINIZ

BACA VE BACA FİLTRESİ

16 Ocak 1985 tarih ve 186637 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmeliğe göre; Kazanların kenarının duvardan veya duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm., iki kazan arasındaki uzaklık en az 40 cm. olmalıdır. Kazan dairesinin yüksekliği, kazanın üzerinde yer alan düzenlerin gerektiğinde tamir ve bakım yapılması sırasında zorluk çıkartmaması için en az, kazan aksesuarı seviyesinin üzerinde en az bir metrelik serbest mesafe kalacak şekilde düzenlenir.

Kazan daireleri, yanma için gerekli temiz havanın girebilmesi için, zemin düzeyinde ve duman bacası kesitinin %50' si kadar kesitte bir temiz hava girişi ile dış havaya bağlanmış olamalıdır. 

Kazan dairelerinde toplanacak pis havanın uzaklaştırılması için duman bacası kesitinin en az %25' i kadar kesitte, ağzı kazan dairesinin tavan düzeyinde bulunan bir pis hava bacası bulunacaktır.  

Her kazanın ayrı bir duman bacası olacak, birden fazla kazan, her ne sebeple olursa olsun aynı bacaya bağlanmayacaktır

Kalorifer bacalarına soba, şohben vs. Bağlanmayacaktır.                        

Duman boruları, teknik bir zorunluluk olmadıkça binanın dış duvarına konmayacaktır.            

Baca duvarlarının et kalınlığı bir tuğladan az olmayacak ve baca duvarı yapımında delikli tuğla veya briket kullanılmayacaktır. 

Bacalar kalorifer tesisatı projesinde belirtilen kesitlerde, dışarıdan hava almayacak şekilde içi ve dışı sıvalı olarak yapılacaktır. Bacalar,   kazan çekişini  azaltmaması amacıyla mümkünse komşu binadan en az 6 metre uzaklıkta bulunacak ve ait olduğu bina mahyasının en az 80 cm. üzerine çıkarılacaktır. Bacalar mümkün olduğu kadar yön değiştirmeyecek şekilde yapılacak, yön değiştirme mecburiyeti olduğunda yatay açı en az 60 derece olacaktır. Bacaların en altında  sacdan ve hava sızdırmayacak şekilde yapılmış, contalı bir temizleme kapağı yapılacaktır. Yatay duman kanalları bacaya en az %5' lik yükselen bir eğimle bağlanacak ve uzunluğu hiç bir surette baca yüksekliğinin 1/4' ünü aşmayacaktır.      

Duman kanallarının temizlenmelerine imkan verecek, ısı yalıtımlı, kolay açılıp kapanabilen ve en küçük ölçüsü 30 x 30 cm. olan yeter sayıda temizleme kapağı bulunacaktır.

Duman kanalları bacaya doğrudan doğruya veya zorunlu durumlarda yuvarlak dirseklerle bağlanacak, asla 90 derecelik keskin ölçekli dirsek kullanılmayacaktır.

KALORİMETRE

Kalorimetre, merkezi ısıtma sistemlerinde, ısı giderlerinin adaletli bir şekilde paylaşımını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Daireye giden kalorifer suyunun debisini ve sıcaklığını ölçerek dairede kullanılan enerjiyi hesaplar. Böylece siz aynen ferdi sistemlerde olduğu gibi kullandığınız enerji kadar bedel ödersiniz. Enerji ölçümü Mayıs 2007’de çıkan Enerji Verimliliği Yasası kanunlaşmıştır. Bu yasayla ilgili “Binalarda Enerji Performansı Yönetmenliği” Aralık 2008’de yayınlanmıştır. Buna göre 1000m2 den
büyük kullanım alanına sahip binalarda ferdi ısınmanın kullanılması yasaklanmış ve
merkezi ısınma sistemi ile her daire için ayrı ayrı kalorimetre sistemi ile kullanılan enerjinin
ölçülmesi mecbur tutulmuştur. Enerji Performansı Yönetmenliği’ne uymayan projelere izin verilmeyecektir. Ayrıca bu yönetmenlik ile , bugüne kadar merkezi sistem ısıtılan bütün binalardaki dairelerin, 2012 yılına kadar her daire için ayrı ayrı olmak üzere kalorimetre ile kullanılan enerjinin ölçülmesi şart koşulmaktadır.
Lifos kalorimetre ile enerji tasarrufunun daha etkin sağlanması için radyatörlü ısıtma
sistemlerinde radyatör vanaları termostatik seçilmelidir. Böylece her oda için istenilen
sıcaklığın otomatik olarak ayarlanması sağlanmaktadır.

Merkezi ısıtma sistemlerinde
her dairenin ferdi olarak yaptığı tasarruflar merkezi sistemde genelin içinde kaybolup gitmektedir. Lifos Kalorimetre kullanılan sistemlerde kişinin sadece kendi kullandığı enerji bedelini ödemesi mümkün olmaktadir . Ayrıca merkezi sistemin ısıyı çok kullananlara göre çalıştırılması ile az kullananların kullanmadıkları enerjinin bedelini ödemelerinin önüne geçilmiş olacaktır. Lifos kalorimetre kullanmakla hedef, merkezi ısınma sistemlerinin verimli ısınma özelliğini ve kombili ısınmanın adaletli masraf dağılımı avantajlarını birleştirmek ve ısınma konforundan ödün vermeden enerji tasarrufu bilincini yerleştirmektir.
 

LİFOS KALORİMETRE
Lifos Kalorimetre manyetik olmayan teknolojiye sahiptir, herhangi bir manyetik alandan etkilenmez. Bu özelliği emniyetli ölçüm yapabilme kabiliyeti olması demektir. Dairelerdeki kalorifer kolon girişine takılarak her bir dairedeki kullanılan ısı enerjisini ölçmekte kullanılır. Lifos kalorimetreler 4-9 oC arasındaki su sıcaklıklarında kullanılır.LİFOS KALORİMETRE ÇALIŞMA PRENSİBİ
Merkezi kalorifer sisteminde ısı dairelere sıcak su ile taşınır. Gidişle dönüş suyu arasındaki sıcaklık farkı ve suyun debisi Lifos Kalorimetre ile ölçülerek ısı miktarı hesaplanır. Debimetreden ve gidişle dönüş hatlarındaki sıcaklık sensörlerinden gelen bilgiler hesaplama ünitesinde değerlendirilir. Tüketilen ısı kWh cinsinden hesaplanır.


 

LİFOS KALORİMETRE PERFORMANS VERİLERİ
-Debi ölçüm aralığı 0,05-2,5 m3/h
-Minimum çalışma sıcaklık farkı 3°C dir.
-Manyetik olmayan teknolojisiyle emniyetlidir. Dışarıda müdahale edilemez.
-Metrolojik özellik: EN1434 Class-B ve CJ128 Class-2
-Standart optik arayüz, opsiyonel M-Bus iletişim protokolü ve RS485 bağlantısı.
-Düşük enerji tüketimi ile 10 yıla kadar pil ömrü.
-Son 18 aya ait bilgiler hafızasında saklanır.
- Eğik LCD ekranı 350° döndürülebilir. Böylece montaj yerine göre okuma rahatlığı sağlar.
-Multijet debimetresi sayesinde düşük debilerde ölçüm yapabilme özelliği.
-Lineer sıcaklık ölçümü yapabilen PT500 ısı sensörü çiftine sahiptir.

Lifos Kalorimetre Parçaları
• Hesaplama ünitesi.
• Manyetik olmayan multijet debimetre.
• Pirinç gövde.
• PT500 sıcaklık sensör çifti.
• Standart
-Optik arayüzlü.
-LCD ekran
• Opsiyonel
-M-Bus, RF ve RS485 uyumu.

 

LİFOS TERMOSTATİK VANA

Lifos Termostatik vana, ortam sıcaklığının kullanıcıların istedikleri düzeyde tutulmasını sağlar

 

Genel Özellikler
• Termostatik vanalar, konfor sıcaklığının sabit tutulmasını sağlayarak aşırı ısınmadan doğan enerji kayıplarını azaltır.
• Her oda için farklı sıcaklık kontrolü yapılmasını sağlar.
• Dış etkenlerde meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak radyatörlere kumanda eder,
• 5 Kademeli sıcaklık ayarı ile extra konfor sağlar,
• 120 °C sıcaklığa dayanım,
• 10 bar basınca kadar dayanım,
• DN 15 ve 1/2” bağlantı çapı,
• Kolay montaj, kolay kullanım,
• Kullanıldığı Cihazlar: Tüm Çelik ve Alüminyum

 

2nci Bölüm "Katı Yakıtlı Isıtma Sistemlerinin işletilmesi ve Bakımı"