Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri

 

SAYFA İÇİ ARAMA

Pratik Isı Kaybı Hesabı - Radyatör Seçimi - Kazanlar - Denge Kabı - Hava Tüpü -Tortu ve Pislik Ayırıcı - Otomatik Kazan Besleme - Sirkülasyon Pompaları Seçimi ve hesabı -Otomatik Kontrollu Isıtma Sistemleri - Kaskad Sistemler-

Büyük Hacimli Yerlerin Isıtılması Radyant Isıtma (Depo, Fabrika, toplanti Dügün salonu vs) - Boyler ve Pompası Hesabı Bakımıı- Esanjörler ve Hesabı - Genleşme (Imbisat Depolari) Hesabı- Elektrikli Kazan,Kombi, Boyler -,Baca ve Hesabı- Kalorimetre -Kazan Dairesi Yerleştirme Kuralları -Katı yakıt Kazanları İşletmesi Yakıt Hesabı

******************

Kazanlar-stoker (otomatik kömür yükleyici)-her türlü sıcak su üreticileri ve hızlı boyler

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri.-komple sistem.periyodik bakım-onarım-ısınamayan üst katların ısıtılması-kazan boru değişimi, ızgara değişimi

 

BÜYÜTMEK İÇİN RESİMLERİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

Pompalı Sıcak Sulu Kalorifer Tesisatları; En yaygın olarak kullanılan sistemlerdir.  

PRATİK ISI KAYBI HESABI

1- Öncelikle mahallin oturum alanı hesaplanır,

2-  1.bölge:30 kcal/m3     2.bölge: 45 kcal/h/ m3     3.bölge:60 kcal/h/m3  değerlerinden ısı   kaybı yapılacak mahallin bölge durumuna göre yukarıdaki değerlerden biri seçilir.

3-   Eger ısıtılacak mahal  BODRUM,TERAS  yada ÇATI katı ise yukarda seçilen değerlere ek olarak 15 kcal/h/m3  zam eklenir.

ÖRNEK:  Ankara da (2.bolge)  de 3 katlı bir binanın 2. katındaki  6x4 m2  lik bir
salonun ısı kaybı nedir?  (kat yuksekligini 3 alalım )

Alan:  6x4=24 m2             2.bölge değeri: 45 kcal             h=3 m (kat yüksekliği)
 Isı kaybı:  24x3x45=3240 Kcalh

AYNI MAHAL İÇİN RADYATÖR SEÇİMİ :

ısı kaybı  3240 kcal
-demir döküm marka  pkkp 600 ‘lük radyatörün verdiği ısı 2287 kcal/m dir.

3240/2287=1,41 m  yani;  pkkp 600 lük radyatör seçilir.

DÖKÜM RADYATÖRLER (KOLONLU , PERKOLON, RİDEM, HİLDEN HASTANE TİPİ DÜZ TİP), ÇELİK PANEL, ALÜMİNYUM RADYATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE ISI ÇEVRİM TABLOSU

ÖRNEK:

 Erzurum da (3.bölge) ÇATI (+15kcal) bir oturma odasının (12m2) ısı kaybı hesabı ve uygun radyatör seçimini yapınız?

3  bölge+çatı katı=60+15=75kcal
Alan=12 m2 ,   h=3 m
Hacim= 3x12= =36 m3 Isı kaybı : 36x75=2700 kcal

RADYATOR SEÇİMİ

Demir dök. Pkkp 400 lük radyatör kullanalım;
pkkp 400 için; 1652 kcal/m dir.
2700/1652=1,63 yani uygundur

     Bu yöntemle daire içindeki tüm mahallerin ısı kaybı hesaplanır ve toplam sonuç bize dairenin ısı kaybını verir.Bu hesap 20ºC esas alınarak yapılmıştır ve oda sıcaklıklarına göre sıcaklık dönüşüm katsayılarına bölerek istenen mahallin ısı kaybı bulunur

Örneğin ısı kaybı degeri 2000kcal cıkmış bir mutfak hesabında 2000/F18 le gerçek mutfak ısı kaybı bulunur.
mutfağın(18 ºC) sıcaklık düzeltme katsayısı 1,036

2000/1,036=1930 kcal mutfak için gerçek ısı kaybı değeri

KAZANLAR

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri.-komple sistem-periyodik bakım -onarım

Isıtma tesisinin ısı üreticisidir. Yakılan yakıtın verdiği ısı yardımı ile sıcak su veya buhar sağlar. Çok fazla çeşitleri olmakla birlikte ısı taşıyıcı akışkanın cinsine göre;  Sıcak Su, Kaynar Su ve Buhar Kazanları. Yapım şekillerine göre; Çelik Alev - Duman Borulu ve Demir Döküm Dilimli kazanlar.Yakıt cinslerine göre ise; Katı, Sıvı ve Gaz yakıtlı olmak üzere çeşitli iimler alırlar.

TERMOMETRE : Kazan suyunun sıcaklığını gösterir. Kazanın ya da gidiş kollektörünün üzerinde bulunur.


Kömürlü kazanlar çalışırken, elektirikler kesilirse, devridaim pompası çalışmayacağından bir süre sonra kazan ısısı aşırı derecede artacaktır. Bu durumda herhangi bir tehlikeye beydan vermemek için yapılacak işler şunlardır 1 – Ana vana açılır.  2 – Hava klapeleri iyice kısılır.   3 – Toz kömür ya da kül ile ateş üzeri kalınca kapatılır.   4 – Bu işlemlere rağmen kazan ısısı hala yükseliyorsa ateş dışarı alınır. Baca damperi, küllük ve ateş kapakları sonuna kadar açılır ve içeri soğuk hava girmesi sağlanır. Ateş üzerine asla su dökülmemelidir.

Termometre

Kazan suyunun sıcaklığını gösterir. Kazanın ya da gidiş kollektörünün üzerinde bulunur.

Hidrometre

Binadaki su seviyesini gösterir. Kazanın ya da gidiş kollektörünün üzerinde bulunur.

Gidiş Kollektörü

Kazanda ısınıp binadaki ısıtıcılara gidecek olan suyun gidiş kolonlarına dağıtıldığı yer. (Çapı büyük borulardan yapılmıştır.

Dönüş kollektörü

Isıtıcılarda ısısını verip soğumuş olan suyun dönüş kolonları ile taşınarak kazana dönmek üzere toplandığı yer.

DENGE KABI
Akışkan tesisattan kazana dönerken ısı kaybeder.Bu da kazanda ısıl gerilmelere sebep olur. Denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş suyun kazandan gelen sıcak  suyla karışarak ısıl dengeyi sağlamasıdır. Üzerine bağlanan sensörle de sıcaklık kontrol edilebilir. Sağlam tasarımlı ve hafiftir
•             Gövde kaynaklı konstrüksiyon ve karbon çelikten imalattır
•             Bütün imalat kalemlerinde basınç mukavemet ve sızdırmazlık testi uygulanır
•             Denge kabı giriş ve çıkış borularındaki su hızları 0,5 m/sn'yi aşmamalıdır
•             Denge kabı içerisindeki su hızı 0,1 - 0,2 m/sn'yi aşmamalıdır

 

HAVA TÜPÜ
Tesisat suyunda bulunan ve sistemde dolaşan hava, armatürlerde ve cihazlarda korozyona, ciddi arızalara, ciddi verim kayıplarına ve tesiatta ses oluşumuna sebeb olur.
Hava Tüpleri;
Sistemdeki havayı toplayarak tahliye edilmesini sağlar.
Pompa durdurulmadan, sistem çalışırken havayı sürekli tahliye eder.
Tesisata su doldurulması esnasında, havanın boşaltılması için üst tahliye vanası veya hava projörü monte edilebilmektedir.


TORTU VE PİSLİK AYIRICI
Özellikle plastik boru kullanılan tesisatlarda oksijen difüzyonu sebebiyle korozyon ve pislik oluşumu fazlalaşır. Sudaki bu tortu ve pislik ısıtma ve soğutma sisteminde verim kaybına, pompa armatürlerde çeşitli  arıza ve aşınmalara sebep olur. Klasik pislik tutucuların bakım ve temizliğindeki zorluklar ortadan kaldırılmış olup, bu zorluklardan kaynaklanan olası ihmallerin önüne geçilir.

 • Klasik pislik tutucularda yaşanabilen su geçiş yönündeki tıkanmalar sebebiyle akışın bloke olması önlenmiş olur.
 • Sistemin durdurulması gerekmeden kolayca temizlik yapılır.
 • Biriken tortu ve pislik cihazın altındaki vanayla kolayca tahliye edilir.

 

OTOMATİK KAZAN DOLDURMA (BESLEME) CİHAZI

Otomatik Kazan Besleme (Doldurma Cihazı) Kalorifer, kazan ve kombi tesisatlarında otomatik dolum yaparak tesisat basıncını sabit tutar

 

 

Sirkülasyon Pompaları ve Seçimi

Kazanda ısıtılmış suyun tesisatta dolaşımını sağlar. Tek hızlı ve üç hızlı tipleri vardır. Eski sistemlerde dönüş kollektörü ile kazan arasında bulunur. Bu sistem, kömürle çalışan sistemler dışında pek kullanılmamaktadır. Sirkülasyon pompalarının gidişe bağlanması gerekir. Böylece, sistemin hava yapması ve üst katların ısınmama problemleri ortadan kalkacaktır. Sirkülasyon pompalarının çıkışında mutlaka chekvalf olmalıdır. Ayrıca giriş ve çıkışlara tam sızdırmazlığın temini için küresel vanaların konulması önerilir. 

 

İkiz Sirkülasyon Pompaları :

İkiz Sirkülasyon Pompaları malzeme ve yerden tasarruf edilmesi, debi artışı sağlanması veya ısıtma tesisatının devre dışı kalmaması için yedekleme amacıyla kullanılırlar.
Tasarruf
Tasarruf amacıyla iki adet sirkülasyon pompası yerine aynı kapasiteyi sağlayan ikiz tip sirkülasyon pompası kullanıldığında; kollektör boyutu küçülür. daha az sayıda vana, bağlantı flanşı, civata, sızdırmazlık contası ve kaynak malzemesi kullanılır, montaj süresi kısalır ve işçilik maliyetleri azalır. Aşağıda bir ikiz Sirkl. Pompası görülmektedir.

Debi Artışı
Daha fazla debi sağlanması için ikiz sirkülasyon pompası kullanıldığında; mevcut kollektör (hat) üzerinde küçük bir tadilatla debi iki katına çıkartılabilir, iki pompa birlikte çalıştırılarak kapasite arttırılabilir.

Yedekleme
Her bir pompa gerekli toplam debiyi verecek şekilde seçilmişse yedekleme için ikiz sirkülasyon pompası kullanıldığında; çalıştırılmayan pompa yedek olarak tutulabilir, arıza durumunda sağlam pompa kullanılarak hizmet sürdürülebilir.

Sirkülasyon pompalarının kademeli olanları da vardır aşağıda gösterilmiştir.

Kademeli Sirkülasyon Pompası

 

Sirkülasyon Pompaların Hesabı:

SİRKÜLASYON POMPASI SEÇİMİ  :

 Bilinmesi gerekli  bilgiler :
a ) Kazan kapasitesi  Q  Cal/h
b ) Çalışma sıcaklık aralığı (Genelde 90/70 °C) (∆t : 90-70 = 20 °C)
c ) Binanın boyutları ; eni , boyu , yüksekliği
d ) Kazan kapasitesi belli değil ise daire sayısı sorulmalıdır.
Q ( Debi) = Kazan Kapasitesi /çalışma sıcaklığı aralığı *1000

Pompa basma yüksekliği : Hm

Hm= binanın(eni+boyu+yüksekliği)*0.04 (Wilo teknik dokümanından)

Örnek hesap
180.000 kcal/h kapasiteli bir kazan
Bina eni = 20 m. Boyu 20 m. Yüksekliği 15m.
Pompa debisi= 180000/20*1000 = 9 m3/h

Pompa basma yüksekliği = (20+20+15)*0,04 = 2,2 mSS

OTOMATİK KONTROLLU ISITMA SİSTEMLERİ

Şema Kaynak : Demir Döküm

Yukarıda Kapalı Genleşme depolu,boylerli, D. Gaz kazanlı, Şönt Pompalı ,üç yollu vanalı Eko Panelle Otomasyonlu Sistem Şeması verilmiştir

 

Dış hava sıcaklığına göre iç hava sıcaklığını ayarlayarak  konfor ve tasarruf sağlar.
(yaklaşık %25) –Yoğuşmaya karşı koruma sağlar –Donmaya karşı koruma sağlar –Baca gazı ölçümünün yapımını sağlar –Kullanım sıcak suyu dezenfeksiyon işlemini yapar –Sirkülasyon pompalarının sıkışmasını önler –İstendiğinde tatil dönüşünde evin ısıtılmış olmasını sağlar. (Otomatik kontrolda Üç Yollu Vanalı sistemler tercih edilmelidir.)

Otomatik kontrol sistemi olmayan ısıtma tesislerinde, ısıtılan ortamlarda istenilen konfor sıcaklığını sağlamak oldukça zordur. Manuel olarak yapılan ayarlamalar genellikle doğruluktan uzak olduğundan gereksiz yakıt tüketimine neden olur, kazan ömrü kısalır , Isıtma sistemlerinden en verimli şekilde yararlanmak ve kazan ömrünü artırmak için otomatik kontrol sistemlerine gerek vardır ve kullanılmalıdır.
Otomatik kontrol sistemleri genel olarak iki tiptir.

 • Direkt brülöre kumanda eden sistemler (on/Off)
 • Motorlu vanaya kumanda eden sistemler (Oransal kontrollu sistemler)

On/Off kontrol sistemlerinde brülör dolaşım pompası, dış hava sıcaklığına göre belirlenecek kazan çıkış suyu sıcaklığını elde edecek şekilde çalıştırılır ve durdurulur.
Oransal kontrollu sistemler ise genellikle, 3 veya 4 yollu motorlu vananın kazan çıkış suyunu, tesisattan geri gelen dönüş suyu ile belirli oranda karıştırmasşı tekniğine göre çalışırlar. Kazan suyu daima 90 C de sabit kalır.
Otomatik Kontrol sistemlerinin seçiminde göz önüne alınması gereken kriterler  de şu şekilde sıralanabilir.

 • Dış hava sıcaklığına bağlı olarak tesisata yollanacak suyun sıcaklığını (gidiş suyu) otomatik olarak ayarlayarak, ısıtılan ortamlarda istenilen dengeli sıcaklığı sağlamalıdır.
 • Program saatlerine göre kazanın otomatik olarak devreye girmesini ve devreden çıkmasını sağlamalıdır.
 • Binanın ısıl özelliklerine göre ısınma seviyesinin ayarına olanak sağlamalıdır.
 • Cihaz ekranından kontrol sistemi ile ilgili değerler gözlenebilmelidir.Dış hava sıcaklığının belirli bir değerin üzerine çıkması veya istenilen besleme suyu sıcaklığının belirli bir değerin altına düşmesi halinde kazan sistemini devre dışı bırakabilmeli, bu koşulların ortadan kalkması halinde ise yeniden kazan sistemini devreye alabilmelidir.
 • İki konumlu kontrol sistemleri, kazan çıkış suyu sıcaklığının belirli bir değerin altına düşmesine izin vermemelidir.
 • Otomatik kontrol sistemlerinde program saati sonunda gece çalışma opsiyonu istenmemiş ise, kazan çıkış suyu sıcaklığı belirli bir değerin altına düşünceye kadar dolaşım pompası çalışmaya devam etmelidir.
 • Montajı kolay olmalı, kazan tipine ve modeline bağımlı olmadan her cins kazan sistemine uygulanabilir yapıda olmalıdır.
 • Kolayca programlanabilir olmalı ve gerekli kullanıcı ayarları cihaz üzerinden yapılabilmelidir.
 • Elektrik kesilmelerinde belli bir süre  içinde bilgileri saklı tutabilmelidir.
 • Boylerli sistemlerde boylere de kumanda edebilmelidir.

KASKAD SİSTEMLER

Kaskad Sistemi Nedir?

Yoğuşmalı kazanlarda kullanılan malzeme diğer kazanlarda kullanılandan daha farklıdır. Bu özel malzemelerin maliyetleri daha yüksek olduğu için kazanın boyutu büyüdükçe fiyatı da artar. Kaskad sistemi, büyük kazanların getireceği yüksek maliyeti ortadan kaldırır. Kaskad sistemi, tesisatınızın ihtiyacına göre birden fazla cihazdan oluşur. Yan yana çalışan cihazlar modülasyonlu olarak çalışırlar.

Birbirine bağlı ve oransal kontrollü çalışan kaskadlar, yatırım maliyeti açısından tek bir büyük kazandan daha ekonomik olabilirler. Buna göre 100Kw gücünde tek bir kazan yerine 51Kw gücünde 2 kaskad kullanmak size daha az masraf çıkaracaktır. Kaskad sisteminiz için en fazla 8 adet cihaz kullanabilirsiniz.

yukarıda resimde Kaskad Radyatör - Boyler-çift yerden ısıtma devre şeması verilmiştir

şemayı büyütmek için üzerine tıklayınız

Yoğuşmalı Kaskad Sistemi Nasıl Çalışır?

Kaskad sisteminde tüm cihazlar oransal kontrollü (modülasyonlu) olarak çalışır. Tüm kazanların aynı anda kontrol edilebilmesi için kontrol ünitesine bağlanmaları gerekir.

Belirlediğiniz oda sıcaklığında bir değişiklik olduğunda öncelikle ilk kazan devreye girerek %100 verimle çalışır. Sistem, bu kazanın istenilen sıcaklığa ulaşma süresine bakar. Bu süreyi yine önceden belirlenen hedef süreyle kıyaslar. Çalışmakta olan kazanın bu sürede belirlenen sıcaklığa ulaşamayacağına karar veren sistem, ikinci bir kazanı minimum seviyede devreye sokarak hedefini tutturmaya çalışır. Aynı işlem tesisat, belirlenen sıcaklığa hedef sürede ulaşana kadar tekrarlanır.

Çalışmakta olan kazan arıza nedeniyle çalışmayı bırakırsa, seri olarak bağlanan sonraki kazan otomatik olarak devreye girer ve çalışma düzeninde bir aksaklık yaşanmaz.

Kaskad sisteminin kapasitesi tüm kazanların kapasitelerinin toplamına eşittir. Seri halde bağlanan kazanların hepsi aynı ısıtma devresini ısıtır. Kaskad sistemi kullanılan tesisatlarda denge kabı bulunması şarttır.

Dilerseniz farklı kapasitelerde çalışan kazanları birleştirerek, hedeflediğiniz kapasiteye en yakın olan kaskad sistemini oluşturabilirsiniz.

Kaskad kazanları duvara monte edildikleri için yer kaplamazlar. Elektronik kontrol sistemi sayesinde aynı anda çok sayıda bölgenin sıcaklık ayarları yapılabilir. Bu sayede ısınma masraflarınız azalır ve bu avantaj faturanızda gözle görülür bir fark yaratır.

İşletmenizin veya evinizin ihtiyaçlarına en uygun toplu ısınma çözümleri için Kaskad sayfasından ekonomik bir çözüm seçebilirsiniz.

SANAYİ TESİSLERİ, FABRİKA, ATÖLYE, DEPO, DÜĞÜN VE TOPLANTI SALONU, RESTAURANT, ÇADIR, KÜMES, SERA, ŞANTİYE, BOYAHANE, HANGAR, FUAR ALANI GİBİ GENİŞ HACİMLİ YERLERİN ISITILMASI

RADYANT ISITICILAR

Seramik Radyant Isıtıcı

Borulu Radyant Isıtıcı

Radyant Isıtma nedir?
Radyant Isıtma; bir alevden ya da ısıtılmış bir yüzeyden çıkan ışınlardan faydalanılarak diğer nesnelerin ısıtılmasıdır.
Güneşin dünyamızı ısıtması prensibe en iyi örnektir. Gölgedeyken elimizi güneşe çıkardığımızda elimizin daha fazla
ısındığını hissetmemiz, kışın dağda her yer kar olsa bile eğer rüzgâr yoksa ısınmamız ya da yazın plajda güneşte kalan kumların biz yakacak kadar ısınması Radyant Isıtma tekniğini anlatmaktadır
Radyant Isıtma nerelerde yapılır?
Klasik yöntemlerle ısıtılması zor olan yerlerde; yüksek fabrikalarda, depolarda, camilerde, servislerde, çiftliklerde,
özellikle açık ya da yarı açık kafe ve restoranlarda yoğun olarak radyant ısıtma yapılmaktadır.
Radyant Isıtıcıların enerji kaynağı nedir?
Genellikle Doğalgaz, LPG ya da elektrik ile çalışanlar tercih edilir.
Pazarda ne tip Radyant Isıtıcılar satılmaktadır?
Türkiye radyant pazarındaki Doğalgazlı ısıtıcılar genellikle 2 tiptir. Borulu Tip Radyant Isıtıcılar ve Açık Alevli radyant ısıtıcılar.

Doğalgazlı Radyant Isıtıcı tercihi nasıl yapılır?
Büyük alanların genel- homojen ısıtılmasında çoğunlukla tercih Borulu Radyantlar yönündedir, ancak Seramik Plakalı(açık alevli) ısıtıcılar da tercih edilebilir. Lokal ya da bölgesel gazlı ısıtmalarda ise öncelikle Seramik (açık alevli) ısıtıcı doğru seçimdir. Ancak borulu radyantlar U tipi yapılarak da başarılı bölgesel ısıtmalar gerçekleştirilir. Tercih noktasında binanın yüksekliği, yalıtım durumu, hava değişimi, çalışma şartları, stok alanları, vardiya düzeni vs. birçok noktasında binanın yüksekliği, yalıtım durumu, hava değişimi, çalışma şartları, stok alanları, vardiya düzeni vs. birçok parametre devreye girer. Profesyonellerden mutlaka destek alınmalıdır.
Doğalgazlı Radyant Isıtıcı Alırken nelere dikkat etmek gerekir?
Piyasadaki bütün ısıtıcılar CE işaretlidir ve ilgili Gaz Dağıtım Firmalarınca onaylıdır. Ancak bu işaretleme cihazların kalitesi ve ısıtma performansları ile ilgili mukayese yapmamıza müsaade etmez. Doğru ürünü bulmak için ithalatçı/imalatçısını araştırmak, mümkünse ısıtma performanslarını test etmek, müşteri memnuniyetlerine bakmak ve en önemlisi satıcılarının satış sonrası hizmetlerinden emin olmak gerekir. Son 25 yılda ülkemize onlarca farklı  markalarda yabancı ürünler ithal edilmiş, birkaç yıl satıldıktan sonra Pazar terkedilmiş, satın alan son kullanıcılar mağdur edilmişlerdir.
Elektrikli Radyant (İnfrared) Isıtıcı tercihi nasıl yapılır?
Elektrikli ısıtıcılar çok çeşitlidir. Farklı ihtiyaçlar için Cam tüplü rezistans ısıtıcılar, halojen ısıtıcılar, seramik ısıtıcılar, cam plaka ısıtıcılar, metal çubuk ısıtıcılar gibi farklı elektrikli ürünler tercih edilir. Ancak açık ya da yarı açık alanlar için en doğru elektrikli ısıtıcıların kısa dalga boylarına sahip Quartz tüplü halojen ısıtıcılar olduğunu söyleyebiliriz.
Yapılan bilimsel testler de göstermektedir ki piyasada çokça bulunan orta dalga İnfrared ısıtıcılara göre daha küçük kapasitelerde elektrik tüketimleri ile daha etkin ısıtma sağlamak mümkün olmaktadır.
Kısa dalga Halojen Isıtıcı Alırken nelere dikkat etmek gerekir?
Son zamanlarda özellikle kapalı alanlardaki sigara yasağından sonra pazarda çok çeşitli markalar ve firmalar gözlenmektedir. Birçok üründe kısa dalga halojen olduğu söylenen ancak ucuz ve basit yöntemlerde üretilmiş lambalar kullanılmaktadır. CE işaretli Halojen lambaların üretimi zor ve gerçekten pahalı yatırımlar gerektirdiğinden  iyi ürünler dünyada sadece birkaç firma tarafından üretilmektedir. Bu yüzden ucuz, Uzakdoğu menşeili ampullerin kullanıldığı ısıtıcılar tercih edilmemelidir. Satış sonrası destek alabilmek için İthalatçı/imalatçı/bayi doğru tespit edilmelidir.
Avrupa Isıtma’nın hizmet konusu nedir?
Cafe ve Restaurantların açık ve kapalı alanları ile Fabrika, depo, servis istasyonları, cami, spor salonu vs. büyük hacimlerin doğalgazlı elektrikli radyant ısıtıcılarla ve sıcak hava cihazlarıyla ısıtılması, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi.

 

SICAK HAVA CİHAZLARI
 Aşağıda resmi verilen Dipaz D serisi sıcak hava cihazları hızlı, kullanışlı, etkin ve en ekonomik çözümlerdir. Kurutma ve fırınlama amaçlı endüstriyel kullanımlar için de tam güvenli ve uygundur.

Dipaz D serisi sıcak hava cihazları isteğe göre gaz (doğalgaz, LPG, CNG,  LNG) veya motorin yakıtla çalışabilir. Endirekt ateşlemeli ısıtıcılardır.

Yanma hücresinde yaktığı yakıttan çıkan egsoz gazlarını baca yoluyla dışarı atar, üflediği sıcak hava %100 egsozdan arındırılmış havadır. Isıtma havadan havaya ısı transferi yoluyla gerçekleşir. Alışılagelmiş sıcak sulu ısıtma sistemlerindeki kireçlenme, tıkanma, su akıtma, yüksek bakım giderleri gibi problemleri yoktur, ön ısınma süresi yoktur, ihtiyaç duyulduğu anda derhal sıcak hava üretir. Kurulması kolay, çalıştırılması hızlı ve çok daha ekonomiktir.

Dik duruşuyla bulunduğu mekanda az yer kaplar. İstek üzerine yatay olarak da üretilebilir. Güçlü radyal fanı sayesinde sıcak havayı direk ortama üfleyebildiği gibi, üfleme ve emiş kanal hatlarına bağlanarak merkezi sistem ısıtıcı olarak kullanılabilir. Yaz aylarında sadece fanı çalıştırılarak taze hava temin edebilir.

Anında sıcak hava sağlar
Ekonomik, konforlu ve hızlı ısıtma çözümü
Gaz (doğalgaz, LPG, Propan) ve/veya sıvı yakıt (motorin, fuel-oil) kullanım imkanı
Yüksek ısıl verim, düşük egsoz gazı emisyon değerleri
Ortam termostatı bağlayarak otomatik sıcaklık kontrolü
Dijital haftalık programlayıcı ile otomatik çalışabilir
Yüksek kalitede paslanmaz çelikten yanma hücresi
Elektronik ateşleme ve fotoseli sayesinde tam otomatik ve emniyetli
Direk sıcak hava üflemesi veya hava kanalı bağlantısı ile homojen ısı dağılımı
Taze hava veya dönüşüm havası ile ısıtma-havalandırma imkanı
Hava filtresi ilave edilebilir
Modüler yapısı sayesinde klima santraline ısıtıcı hücresi olarak adapte edilebilir
Dikey veya yatay konumlu imalat
Özel yüksek sıcaklık uygulaması
1.000.000 kCal/h (1.163 kW) kapasiteye kadar geniş imalat programı
Talep üzerine istenen hava debisi ve hava basıncı ile imalat mümkündür
İnşaat ve şantiyeler, beton kurutma işleri, tünel kalıp kurutma, çadırlar, seralar, tavuk çiftlikleri, imalathaneler, atölyeler, fabrikalar, düğün ve toplantı salonları, restaurantlar, spor ve eğlence tesisleri, oto servisleri, boyahaneler, ahşap işleme tesisleri, tarımsal veya endüstriyel ürün kurutma tesisleri, ibadethaneler, depolar, hangarlar, halı kurutma işletmeleri, söve kurutma tesisleri ve benzeri yerler Isımak EC serisi Isımak ısıtıcıların tipik kullanım alanlarıdır.

BOYLER VE POMPASI  HESABI :

Boyler kapasitesi kcal olarak  (litre olarak verilmişse 50 ile çarpılarak kcal olarak bulunur)
                             
∆t=10 oC alınır

Q (debi) = QBoyler*0,05/∆t

 • Boru içindeki su hızı --> 2,5 - 3 m/sn
  Kazan dairesinde     --> 4 - 4,5 m/sn
 • Kullanma suyu devir daim pompası seçerken debisi;
  Büyük binalarda 8 - 10 defa tesisatta su dolaşmalı,
  Küçük binalarda 15 - 20 defa tesisatta su dolaşmalı
 • Hm ise 50 - 100 m için 1 mSS basınç kaybı baz alınır.
 • Hız düşük olmalı 0,5 - 0,7 m/sn veya max 2 m/sn

Şönt pompa debisi;  normal ısıtma devresinde  kullanılan pompanın debisinin üçte biri  kadar alınır.

BOYLER HESABI

Boyler hesabı ile ilgili çizelgelerde verilen değerler en yüksek ani çekilen su miktarı değerini (pik debi) göstermekte ve günün diğer saatlerinde ihtiyaç daha az olmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak kullanma eşzaman faktörü tariflenmiştir.

Sıcak Su İhtiyacı = Ani Toplam İhtiyaç x Kullanma Eşzaman Faktörü
Ani toplam ihtiyaç: aşağıdaki tablodan su sarfiyat cihazları kaçar adet ise çarpılıp, çıkan değerler toplanarak bulunacaktır.

Gerekli Boyler Hacmi = Sıcak Su İhtiyacı x Depolama Faktörü
           
Boyler ısıtıcı serpantin gücü aşağıdaki formülle bulunur:

Q = mss x c x (tç – tg)       

mss       : Sıcak su ihtiyacı (lt/h)
c          : Suyun özgül ısısı (1 alınır)
tç         : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)
tg         : Su giriş sıcaklığı (10˚C)

Bu hesaplanan değer, aynı zamanda, kullanma sıcak suyu dolayısıyla merkezi ısıtma sistemine gelen yükü de ifade etmektedir.

Serpantin yüzey miktarı ise:
                 Q
F = ——————    (m2)
            K . Δtm

K. Δtm  değeri  90/70 ˚C sıcak su için kireçlenme ve emniyet faktörleri de göz önüne alınarak 11-17 KW/m2 ;  0,1 basınçlı buhar için ise 45 KW/ m2olarak alınabilir.  

Boyler Kapasitesi ( Boyler Hacmi ve Isı Yükü ) Hesaplaması
Lt/h

 

Apartman (Konut)

Hastane

Otel

Fabrika

Konut (Özel)

Okul (Yatılı)

Özel Lavabo

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Genel Banyo

5-15

20

30

40

-

50

Banyo

150-250

250

250

-

250

-

Duş

250

250

250

750

250

250

Mutfak Eviyesi

35

70

70

70

35

35

Çamaşırlık Eviyesi

70

75

75

-

70

-

Bulaşık Makinesi

40

200-400

200-600

75-300

40

75-300

Kullanma Katsayısı

0,30

0,25

0,25

0,40

0,30

0,40

Depolama Katsayısı

1,25

0,6

0,8

1,0

0,7

1,0

 

Pratik boyler hesabı için ise yaklaşık değerler aşağıdaki tablodadır.

                      SERPANTİNLİ BOYLER ISITICI HESABI

 1,5 saatlik ısıtma süresi 90-70 oC sıcak su ve yaklaşık 120 oC buhar yoğuşma        sıcaklığına göre hesaplanmış   yaklaşık değerlerdir

 

 

                       boyler ısıtma yüzeyi

Daire sayısı

Boyler hacmi

Çelik 

Bakır

 

lt

Buhar m2

Su  m2

Buhar m2

su  m2

1

300

0,15

0,6

0.13

0.5

2

400

0,22

0,9

0.20

0,75

3

500

0,3

1,1

0,24

0,9

4

600

0,35

1,4

0,3

1,2

5

800

0,45

1,6

0,4

1,4

6

900

0,5

1,9

0,45

1,6

7

1000

0,55

2,2

0.50

1,9

8

1250

0,6

2,4

0,55

2

9

1350

0,7

2,7

0,6

2,2

10

1500

0,75

2,9

0,65

2,4

12

1750

0,9

3,4

0,8

2,9

15

2000

1

4

0,9

3,3

18

2250

1,1

4,5

1.0

3,8

20

2500

1,2

4,8

1,1

4

25

2750

1,4

5,6

1,3

4,7

30

3000

1,6

6,4

1,4

5,3

40

4000

2

8,1

1,8

6,7

50

5000

2,4

9,5

2,1

7,9

60

5500

2,8

11

2,5

9,2

75

7000

3,3

13,5

3

11

90

8000

4

16

3,6

13,5

100

8500

4,5

18

4

14,8

120

10500

5,4

21,4

4,8

17,8

150

13000

6,7

26,6

6

22,2

200

17500

8,9

35,4

7,9

29,6

 

Boyler bağlantı şeması

BOYLER BAKIM VE MONTAJI

BOYLER VEYA AKÜMÜLASYON TANKI YERLEŞTİRME VE MONTAJ ESASLARI
Cihaz (boyler veya akümülasyon tankı) dona karşı korunmuş bir mekana
yerleştirilmelidir.
Cihaz devre dışı bırakıldığında, donmaması için önlem alınmalı veya suyu
boşaltılmalıdır.
Cihazın yerleştirilmesi için, boylerin ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta ve düzgün
bir zemine uygun bir kaide yapılması gereklidir.
Emniyet ventili sistem işletme basıncından 1 bar büyük seçilmeli, ama cihazın
maksimum kullanma basıncını aşmamalı. Zaman zaman havalandırılarak çalışıp
çalışmadığı kontrol edilmelidir. Isıtma suyu veya kullanım suyu tesisatında emniyet ventili yoksa veya emniyet ventili doğru çalışmıyorsa cihazda çıkabilecek sorunlar garanti kapsamına girmez.
Cihaz yerleştirilirken montaj  duvarlardan minimum 60 cm mesafelde olmalıdır
Gerekli durumlarda biriken çamurların temizlenebilmesi için boşaltma hattında
dirsek bulunmamalıdır.
Cihazdaki bütün bağlantı borularında rakor kullanılmalıdır.
DEVREYE ALMA VE ELEKTRİK TESİSATI BAĞLANTISI
Boylerin ve akümülasyon tankının dolu olduğunu ve soğuk su girişinin serbest
olduğunu kontrol edin.
Tüm bağlantıların ve boruların sızdırmazlıklarını kontrol edin.
Boyler devreye alınırken önce soğuk akışkan sonra sıcak akışkan devreye
verilmeli, cihaz içindeki havanın tahliyesi sağlanmalıdır.
Boyler devre dışı bırakılacağı zaman önce sıcak akışkan daha sonra soğuk
akışkan devreden çıkarılmalıdır.
Elektrikli ısıtıcılı boylerler topraklanmalıdır. Cihazın bağlantı düzenlemeleri
üzerinde çalışırken, besleme devreleri kesilmelidir.
BAKIM
Elektrikli ısıtıcı varsa, cihazın elektrikle bağlantısını kesin.
Cihaz (boyler veya akümülasyon tankı) tesisatı üzerinde bulunan komponentlerin sağlam olup olmadığı sık sık kontrol edilmelidir. (Termometre, varsa termostatik vana vb.) Arızalı olanlar tamir edilmeli veya değiştirilmelidir.
Cihazın ayda bir kez boşaltma vanası açılarak, tabanda birikmiş olan tortuların
temizliği sağlanmalıdır.
Cihaza yılda bir kez bakım yapılmalıdır. Suyun niteliğinin uygun olmadığı durumlarda (sert su ve çok sert su) ve yüksek sıcaklıklarda bakımın daha kısa aralıklarla yapılması daha uygundur.
Bakım sırasında aşağıdaki işlemler uygulanır:
Sıcak su devresi çalıştırılır. Devre ve sıcak su üretimi kontrol edilir.
Cihazdan veya bağlantılarından bir su kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.
Emniyet ventili kontrol edilir.
Cihaz sıcaklık göstergesinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir, çalışmıyorsa değiştirilir.
Cihaz pompasının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
Varsa cihaz termostatının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir, çalışmıyorsa değiştirilir.
Bakım sırasında, boşaltma vanası sökülerek cihazın içindeki su boşaltılır.
Boşaltma sırasında cihaz drenajı bir giderle irtibatlandırılmalı, kazan dairesine su dolması engellenmelidir.
Cihazın içinde bir tortu olup olmadığı kontrol edilir. Tortu varsa cihazın temizleme flanşı açılır ve içine basınçlı su tutularak temizlenir.
Magnezyum anod kontrol edilir.  Elektronik anod tester üzerindeki düğmeye basılır, ibre kırmızı bölgede ise ömrü bitmiş demektir, değiştirilir. Tükenme hızı su kalitesine bağlıdır, sarf malzemesidir. Garantiye girmez. Çubuğun orjinal çapı 26 mm’dir. Çap 12 mm’den az ise değiştirilmelidir

 

EŞANJÖR

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri.-komple sistem.periyodik bakım -onarım

EŞANJÖR NEDİR :

Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan (temas etmeden) birinden diğerine aktarmasını sağlayan cihazlardır. Genelde akışkanlar birbirlerinden bir ısı transfer yüzeyi ile ayrılırlar ve birbirlerine karışmaları bu sayede önlenir.

BORULU EŞANJÖR

Bu tip eşanjörlerde kullanılan borular ekseriyetle çelikçekme ve bakır borulardır.

Bakı boruların aynaya tutturma işlemi daha ziyade makinato ile yapılmaktadır

 

PLAKALI EŞANJÖR KULLANIM ALANLARI

 • Sıcak Kullanma suyu temini
 • Yüksek binalarda basınç kırıcı
 • Bölgesel ısıtmalar
 • Havuz Isıtması
 • Jeotermal enerji ile bina ve bölge ısıtması
 • Isı Enerjisinin geri kazanımı
 • Elektrik üretim santrallerinde buhardan sıcak su temini
 • Akışkan olan her tip gıda maddesini ısıtma soğutmada
 • Kimyasal maddelerin ısıtılması - soğutulmasında
 • Süt, Yoğurt, Ayran vb. pastörizasyonunda Hijyenin önemli olduğu tüm uygulamalarda
 • Hadde yağı soğutmasında
 • Bor yağı soğutmasında
 • Soğutma kulesi devresinde
 • Chiller grubu devresinde
 • Alüminyum eloksal banyolarının ısıtılmasında
 • Ana motor soğutma
 • Yağlama yağı soğutucu
 • Camshaft soğutucu
 • Fuel oil ısıtıcı
 • Su distilasyon soğutucu

EŞANJÖR BAĞLANTI UYGULAMA ŞEMALARI

BUHAR SİSTEMİNDE

90-70 SICAK SU KAZANLI SİSTEMDE

SOĞUTMA SİSTEMİNDE

 

Plakalı Eşanjörlerin ana parçaları ön gövde, arka gövde, plakalar ve sızdırmazlık elemanlarıdır. Contalı plakalı eşanjörlerde bu parçalara ek olarak; taşıma çubukları, saplamalar, taşıma ayakları da sayılabilir. . Plakalı Eşanjörlerin bütün parçaları birbirinden kolaylıkla ayrılıp kolaylıkla montajlanabilmektedir. Herhangi bir parçada problem olması halinde sadece o parça değiştirilerek sorun giderilebilmektedir.

Giriş - Çıkış Vanaları

Sirkülasyon pompalarının girişinde ve çıkışında bulunur. Çalıştırılacak pompanın vanaları açılır, pompa durunca bu vanalar kapatılıp ana vana açılır.

Ana Vana ( by-pass)

Dönüş kollektörü ile kazan arasında bulunur. Pompa durdurulunca açılır ve suyun tabi sirkülastonu sağlanır. Suyun kısa devre yapmaması için pompa çalışırken kapatılmalıdır.

Gidiş Kolonları

Kazanda ısınan sıcak suyu ısıtıcılara taşıyan borulardır. Gidiş kollektörü üzerine bağlanır.

Dönüş Kolonları

Isıtıcılarda ısısını verip soğuyan suyu dönüş kollektörüne taşıyan borulardır. Dönüş kollektörü üzerine bağlanmıştır.: İçlerinde dolaşan sıcak suyun ısısını odalara yayan cihazlardır. Yapılış şekillerine göre çeşitli isimler alırlar. En fazla kullanılanı radyatörlerdir.

Isıtıcılar

İçlerinde dolaşan sıcak suyun ısısını odalara yayan cihazlardır. Yapılış şekillerine göre çeşitli isimler alırlar. En fazla kullanılanı radyatörlerdir.

İmbisat (Genleşme) Depoları

Kazanın ve tesisatın emniyetini sağlar. Eski tesisatlarda yada kömürle çalışan sistemlerde çatı katında bulunur. Tesisatta dolaşan ve kazanda genişleyen suyun fazlası bu depoda toplanır. Tesisattaki su soğuyarak seviyesi düşünce buradan tamamlanır. Çatıya konan genleşme (imbisat) deposu en üst radyatör üst seviyesinden 1 - 1,5 metre yüksekte olmalıdır. Aksi hallerde, dönüşe yerleştirilmiş kapalı genleşme deposu kullanılmalıdır ki kapalı genleşme depolarının çeşitli avantajları vardır. Örneğin; Kazan dairesinde kazanın yanında olduğundan kontrolü kolaydır. Donma tehlikesine maruz kalmaz. Çatıdayken tesisat ortadan kalktığı için çatı başka işler için kullanılabilir. Sistemin ömrünü uzatır ve sistemde kireçlenmeden dolayı meydana gelen problemler ile ısınmama problemleri meydana gelmez, dolayısı ile de yakıt tasarrufu sağlanır. 

AÇIK (İMBİSAT) GENLEŞME DEPOSU HESABI : (kömürlü kazan)

Qk= Kazan yükü (kcal/h)
V= Qk*0,002 
Örnek
Qk = 200000 kcal/h
V= 200000*0,002= 400 lt’lik açık genleşme tankı seçilmiştir.

 

KAPALI GENLEŞME TANKI HESABI

ISITICI ELEMANLAR    f ( lt / 1000 kcal / h )

t °C

KONVEKTÖR..................................6

90-70

FAN COİL........................................8

90-70

PANEL RADYATÖR......................10

90-70

DÖKÜM RADYATÖRLER........ ... .12

90-70

ÇELİK RADYATÖRLER............ .. .14

90-70

YERDEN ISITMA...........................23

50-40

TABLO - 1


SUYUN ISISINA GÖRE GENLEŞME KATSAYISI


°C

n

.

°C

n

0

0,00013

65

0,0198

10

0,00027

70

0,0227

20

0,00177

75

0,0258

30

0,00435

80

0,0290

40

0,00782

85

0,0324

50

0,01210

90

0,0359

55

0,01450

95

0,0396

60

0,01710

100

0,0434

TABLO - 2

 

 

KULLANMA KAT SAYISI   K

---

GENLEŞME DEPOSU ÖN GAZ BASINCI   (bar)

E
M
N
İ
Y
E
T

V
E
N
T
İ
L
İ

(bar)

--

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1,0

0,25

--

--

--

--

--

--

--

1,5

0,40

0,20

--

--

--

--

--

--

2,0

0,50

0,33

0,17

--

--

--

--

--

2,5

0,57

0,42

0,28

0,14

--

--

--

--

3,0

0,62

0,50

0,37

0,25

0,12

--

--

--

3,5

0,66

0,55

0,44

0,33

0,22

0,11

--

--

4,0

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

--

4,5

0,72

0,63

0,54

0,45

0,36

0,27

0,18

--

5,0

--

0,66

0,58

0,50

0,41

0,33

0,25

0,16

5,5

--

--

0,61

0,53

0,46

0,38

0,33

0,28

6,0

--

--

--

0,57

0,50

0,42

0,35

0,14

6,5

--

--

--

--

0,53

0,46

0,40

0,33

7,0

--

--

--

--

0,56

0,50

0,43

0,37

7,5

--

--

--

--

0,58

0,52

0,47

0,41

8,0

--

--

--

--

--

0,56

0,50

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO - 3

SİSTEMDEKİ DOLAŞAN SU MİKTARININ HESABI:
Vs : Q x f (litre)   Vs : Sistemdeki toplam su miktarı (lt)

Q : Kazanın ısıtma kapasitesi (kcal/h)

f : ısıtıcının ısı yayma gücü (TABLO 1)
VG: VS x n (litre) VG : Sistemin genleşecek su miktarı (lt) n : Suyun sıcaklık farkına göre

genleşme katsayısı (TABLO : 2) den.
VN : VG + K (litre) VN : Normal genleşme deposu hacmi (litre)

K : Ön basınç ile Emniyet ventili basınç ayarına göre katsayı (TABLO : 3)

SABİT BASINÇ ve EMNİYET VENTILİ HESABI :
STATİK BASINÇ : BİNA KAT SAYISI x 2.8 m/kat + KAZAN DAİRE KOT FARKI = TOPLAM KOT FARKI / 10 = Bar
ÖN GAZ BASINCI: STATİK BASINÇ + ( 0.2 ~ 0.5 bar ilave edilir. )
EMNİYET VENTİL BASINÇ DEĞERİ : PVENTİL = PEM - PTOLERASN

PEM : İŞLETME BASINCI  PTOLERANS : PEM küçük veya eşit 5 bar ise 0.5 kabul edilir. Şayet  PTOLERANS: PEM > 5 bar ise PEM x 0.1 alınır.

ÖRNEK HESAP :
10 Katlı ve 22 daireli bir apartmanda ısıtıcı eleman olarak panel radyatör kullanılmıştır.

Sistemde 90/70 su dolaşmaktadır. Bina da 200.000 kCal/h ısıtma gücünde bir kazan bulunmaktadır. Sistemde kullanılacak genleşme deposunun basıncını ve hacmini bulalım.


1 ) BASINÇ SINIFI ;
Statik Basınç : 10x2.8 + 3 : 31/100 = 3.1 bar
Ön gaz basıncı : 3.1 + 0.4 = 3.5 bar
PEM : 5.5 bar (işletme basıncı)
Emniyet Basınç Değeri: 5.5 - 0.5 = 5 bar,


2 ) SUYUN NORMAL HACMİ ;
Sitemdeki toplam su hacmi: Vs : Q x f        f : (Tablo 1'den)   

 Vs : 200.000 x 10/1000 = 2000 litre
Sistemdeki genleşen su hacmi : VG : VS x n

 n : (Tablo 2'den)   n : 90° - 10° = 0,0359 - 0,00027 = 0,0356
VG : 2000 x 0,0356 = 71,2 litre


3 ) GENLEŞME DEPOSUNUN NORMAL HACMİ ;
VN : VG + K           K: ( ön gaz basıncı 3.5 bar emniyet  ventili  basıncını da 5 bar kabul ederek

(TABLO 3) den K : 0.25 )
VN : 71.2/ 0,25    VN : 284.8 litre           VN : 300 litre   seçilir         

Kapalı Genleşme Depoları ile ilgili Dikkat Edilmesi gerekli Durumlar

1- Boruların döşemeden geçirilerek gizlendiği sistemlerde radyatörler hava yapmaktadır. Bunun önüne geçmek için kapalı genleşme depoları kullanılmalıdır. Bu durumda sistemin havası çıktıktan sonra tekrar hava emme imkanı olmadığından problem çözülür. Aynı şekilde çatı ısı merkezlerinde de kapalı genleşme deposu kullanılmalıdır.
2- Kapalı genleşme depolarında su ile gazı ayıran bir membran bile olsa, bu membran difüzyonla gazı geçirebilmektedir. Bu nedenle kapalı genleşme depolarında azot gibi nötr bir gaz kullanılmalıdır. Hava kullanıldığında suya difüzyonla geçen oksijen sistemde korozyona neden olur.
3- Kapalı genleşme depoları sistem bağlandıktan sonra, sistem devreye alınıp çalıştırılmadan önce basıncı kontrol edilmelidir. Sistem çalışmaz iken depoda basınç, sistemdeki statik su yüksekliğine eşit olmalıdır. Eğer basınç statik yükseklikten fazla ise gaz dışarı atılarak basınç düşürülmelidir. Aksi taktirde kabın kapasitesinden yeterince yararlanılamaz ve gereksiz yere emniyet valfinden dışarı su atılır. Eğer başlangıçtaki basınç çok düşük ise kapta yeterli genleşme hacmi kalmayacağından, kabın patlama tehlikesi bile oluşabilir. Bunun için bu durumda genleşme deposuna gaz basılmalıdır.
4- Kapalı genleşme depolu sistemlerde presostat kullanılması yararlıdır. Sistemde basınç yükselmesi olursa (ısınan suyun genleşmesi nedeniyle) presostat brülörü durduracak, sistem güvenliği sağlayacaktır.
5- Kapalı genleşme deposu kalorifer kazanı dönüş hattına bağlantı noktasından daha yukarı monte edildiğinde, sürekli sıcak su sirkülasyonu olacaktır. Kapalı genleşme deposunu kalorifer kazanıyla aynı kota veya daha altına monte etmek daha uygundur. Böylece, a- ısı kaybı azalır,
b- membran sürekli daha sıcak suyla temasta olmayacağından, ömrü daha uzun olur.
6- Buna göre kazana su dönüş sıcaklığının düşük olması, kazan verimini artırdığı gibi, kapalı genleşme deposu ömrünü de artırır.
7- Kompresörlü kapalı genleşme deposu kompresör motorları gücü 0.5 kW mertebesindedir. (En büyükleri 3 kW değerindedir) Küçük güçlü olduklarından demeraj akımı maliyetleri çok azdır. Bu kompresörler sürekli çalışmazlar. Genellikle günde ancak bir-iki defa ve kısa süreli çalışırlar.
8- Kompresörlü ve pompalı kapalı genleşme depoları, değişken basınçlı membranlı kapalı genleşme depolarından çok daha az yer kaplama avantajına sahiptirler.
9- Kapalı genleşme deposu kullanılan tesisatlarda sisteme basınçlı test uygulanacaksa, kapalı genleşme deposu devreden çıkarılmalıdır. Aksi halde membran patlayabilir.
10- Membranı değiştirilebilir depoların faydalı su hacimleri daha fazladır.

 

Haberci Borusu

Tesisata su verilirken imbisat deposunun ve tesisatın tamamen dolduğunu haber veren borudur.

Bu borudan su gelmeye başlayınca tesisata su verilmesi durdurulur.

Gidiş ve Dönüş Emniyet Boruları

Kazanın emniyetini sağlar. Kazanda ısınıp genişleyen su gidiş emniyet borusundan

imbisat deposuna dolar ve soğuyarak tesisatta su seviyesi düşünce dönüş emniyet

borusundan su tamamlanır.

Kazana Su Verme Musluğu

Tesisatta su eksildiğinde suyu tamamlamak için kullanılır. Kazanın alt kısmında bulunur.

Elektrikli kombi, Elektrikli Kazan, Elektrikli Boyler

Elektrikli Kombi ve Teknik Özellikleri


Yakıt olarak tamamen elektrikle çalışmaktadır.
Hiçbir kaza riski yoktur.
% 99 Verimlilik.
İssiz, kokusuz, deposuz ve bacasız.
Çok sessiz (istenilen yere montaj kolaylığı )
İdeal boyut ( duvar tipi ve yer tipi )
Motorinden ve LPG' den tasarruflu.
Akıllı elektronik sayaçla - 4 zamanlı ucuz tarifeyle-
24 saat, Yaz - Kış sıcak su ( banyo- mutfak - lavabo ).
Kalorifer sisteminizde azami 20 dakika da istenilen sıcaklık.
24 saat için 50 program yapabilme aralığı.
Zaman saati 100 saat elektrik rezervlidir.
İsteğe bağlı olarak Telefonla kumanda.
Azami 3 bar da açan koruma emniyet ventili.
Otomatik hava prüjörü.
Manometre ( su basınç ).
3 kademeli sirkülasyon pompası.
1 bar ayarlı emniyet siwici ( susuz çalışmaya karşı koruma ).
Otomatik by-pass.
Oda sıcaklığına göre modülasyon ( oda sensörü isteğe bağlı ).
NTC sistemi ile elektronik su sıcaklığı kontrolü.
Elektronik ısı ayar termostadı.
Emniyet termostadı ( limit termostat ).
Pompa sıkışmasını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği.
Kapasiteye göre kapalı genleşme ( 8 - 10 - 12 - 14 - 18 ) lt.
Elektrikli kombi ile ısıtılacak evler için  yaklaşık elektrikli kombi      kw – kcal değerleri
10 kw   (8600 kcal/h) kombi ile  80 m2,  - 12 kw  (10320 kcal/h) kombi ile  90 m2 ,   - 18 kw  (15480 kcal/h) kombi ile  180 m2   -  24 kw (20640 kcal/h)  kombi  ile 240 m2 , - 30 kw  (25800 kcal/h)  kombi ile 300 m2,  kw  (34400 kcal/h) kombi ile 350-400 m2   ev ısıtılabilir.  Bu değerler İstanbul’da izoleli  ve yaklaşık iklimi o değerleri taşıyan iklimlerdeki  evler içindir.

 

Elektrikli Kazan ve Teknik Özellikleri

 

Yakıt olarak tamamen elektrikle çalışmaktadır.
Hiçbir kaza riski yoktur.
% 99 Verimlilik.
İssiz, kokusuz, deposuz ve bacasız.
Çok sessiz (istenilen yere montaj kolaylığı )
İdeal boyut ( duvar tipi ve yer tipi )
Motorinden ve LPG' den tasarruflu.
Akıllı elektronik sayaçla - 4 zamanlı ucuz tarifeyle-
24 saat, Yaz - Kış sıcak su ( banyo- mutfak - lavabo ).
Kalorifer sisteminizde azami 20 dakika da istenilen sıcaklık.
24 saat için 50 program yapabilme aralığı.
Zaman saati 100 saat elektrik rezervlidir.
İsteğe bağlı olarak Telefonla kumanda.
Azami 3 bar da açan koruma emniyet ventili.
Otomatik hava prüjörü.
Manometre ( su basınç ).
3 kademeli sirkülasyon pompası.
1 bar ayarlı emniyet siwici ( susuz çalışmaya karşı koruma ).
Otomatik by-pass.
Oda sıcaklığına göre modülasyon ( oda sensörü isteğe bağlı ).
NTC sistemi ile elektronik su sıcaklığı kontrolü.
Elektronik ısı ayar termostadı.
Emniyet termostadı ( limit termostat ).
Pompa sıkışmasını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği.
Kapasiteye göre kapalı genleşme ( 8 - 10 - 12 - 14 - 18 ) lt.

 

Elektrikli Boyler ve Teknik Özellikleri

 

Avrupa Standartlarına göre ( EN 12897 ) Üretilen Elektrik Isıtıcılı Boylerler ısıtıcı akışkan kaynağı (kazana gerek olmadan) olmayan yerlerde elektrik enerjisini kullanarak sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Elektrik Isıtıcılı boylerlerde kullanılan elektrik kumanda panosunda güvenlik maksimum seviyeye çıkarılmıştır. Elektrik kumanda panosu içinde başlıca sigorta, Kontaktör,emniyet ve işletme termostatı,Açma kapama şalteri, Kaçak akım rölesi bulunmaktadır.
Ayrıca isteğe bağlı olarak sıcaklık ve basınca duyarlı emniyet valfi kullanılmaktadır ve yine isteğe bağlı olarak değişik kapasitede elektrik gücünde Elektrik Isıtıcılı Boyler imalatı yapılmaktadır.

 

 

 

 

Kazan Dairesi Yerleştirme Kuralları ve Bacalar

 

BACALAR : Baca kesit hesabı aşağıda verilmiştir.

En Kaliteli En Ekonomik ve En Sağlıklı Mühendislik Çözümleri

Fiyat alınız

 

BACA ve FİLTRE İMALATIMIZI DETAYLI

GÖRMEK İÇİN RESMİN ÜZERİNETIKLAYINIZ

BACA VE BACA FİLTRESİ

EMİSYON KONTROLÜ  
Üretim faaliyetleri sonucu emisyon oluşumuna neden olan tesisler bu emisyonları belirli bir limitin üzerinde atmosfere deşarj edemezler. Ülkemizde bu limit değerler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Üretiminize uygun çalışılacak yöntem belirlenerek kirlilik unsurları daha henüz kaynağındayken ya da kaynağa en yakın yerden toplanarak filtre edilir. Böylece hem çalışma ortamı hem de çevre korunmuş olur.
Endüstride Emisyon Kontrolü aşağıdaki Başlıklar altında  incelenecektir

Toz (Partikül Madde) Kontrolü
Atmosferde bulunan partikül madde türleri, özellikleri ve etkileri oluştukları kaynağa, oluşum şekline, işletme koşullarına, boyutlarına, boyut dağılımlarına, biçimlerine, yoğunluklarına, içerdikleri özel bileşenlere ve bulundukları ya da yayıldıkları ortama bağlı olarak değişmektedir.
Partikül Madde:

 Yanma, sanayi prosesleri ve doğal kaynaklardan atmosfere verilen katı veya sıvı halde bulunabilen maddelerdir. Partiküler madde, atmosferde veya bir gaz kütlesinde, molekülden büyük (>0.0002 µm) ve 500µm’den küçük katı  veya sıvı halde bulunan maddelerdir. Partiküler madde olarak Aeresol, Toz, Uçucu kül, Sis, Füme, Duman, Mist ve Kurum terimleri partiküler madde adı altında sayılabilir. Sanayi tesislerinin faaliyetleri neticesinde oluşan toz emisyonlarının önlenmesi ile ilgili kontrol teknolojileri aşağıda verilmiştir;
Çökeltme Odaları ve Siklonlar

Siklonlar, esas tutma kuvvetinin santrifuj kuvveti olan toz tutma cihazlarıdır.  En basit, ucuz ve kolay işletilebilir toz tutma sistemleridir. Kaba partikül parçacıklarının tutulacağı sektörlerde tercih sebebidir. Özellikle katı yakıtlı kazanlarda bacaya verilen duman gazları içindeki kül, kurum, vb. partiküller ile çevre sağlığına zararlı kükürt dioksidin bir kısmının tutulması ve ayrılması amacıyla kullanılırlar.


Siklonlar “Multisiklonlar” ve “Klasik Yüksek Verimli Siklonlar” olarak adlandırılırlar.

Multisiklonlar:
Multisiklonlar, duman gazları gibi toz yüklü atık gazların ve proses hava ve gazlarının dinamik olarak temizlenmesinde kullanılırlar. Toz tutma verimleri klasik sistemlere oranla daha yüksek ve tutulabilecek parça büyüklükleri çok daha ince ve küçüktür.


 Klasik Yüksek Verimli Siklonlar:
Siklon girişinden yüksek hız ile teğetsel olarak siklona giren tozlu gaza, siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır. Siklon içindeki ani hız değişimi nedeniyle ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir. İçerisinde uçucu kül ve kurum bulunan duman gazları ile aşırı miktarda partikül ihtiva eden hava ve benzeri gazların içerisindeki partiküllerin tutulması ve ayrılması amacıyla ve duman gazı yıkama ve filtreleme sistemlerinde kullanılırlar. Klasik siklonlar, her kapasite ve her türlü gaz için özel olarak dizayn ve imal edilirler.

 Torbalı Filtre ve Jet Pulse Filtre Sistemleri
Jet Pulse Filtreler özellikle demir-çelik, çimento, yem gibi sektörlerde, her türlü toz malzeme ve duman emisyonunun sürekli çıktığı makine çalışma sahaları ve atölyelerde, baca gazı arıtma amacıyla kullanılır.


ÇALIŞMA ŞEKLİ
Toz, kirli gaz girişinden çarpma plakasına çarparak dikine dizilmiş olan torbalı kafeslerin yan yüzeylerinden geçer. Geçerken kafes ortasından yapılan emiş sayesinde kafes üzerindeki torbaların dış yüzeyinde birikir.
Kafesler üzerindeki; torba yüzeylerinde biriken tozlar basınçlı havanın anlık vuruşları ile toz toplama bunkerine dökülür. Kirli gaz torba dış yüzeyinde tutulur ve temizlenmiş gaz torba üst kısımdan çıkar. Ana fan temiz gaz tarafından filtreye bağlanmıştır.


Filtre torbaları basınçlı hava yardımı ile temizlenir. Yüksek hızdaki basınçlı hava şoku filtre torbasını şişirir böylelikle torbanın dışında birikmiş toz, torbanın şişmesi ile bunkere dökülür. Taşıyıcı sistem ile istenen yere iletilir (kova ile).

Elektrostatik Filtre Sistemleri


 Elektrostatik filtrelerde partiküllerin tutulmasına ve gaz ortamından uzaklaştırılmasına yol açan kuvvet elektrostatik kuvvet olup, partiküllerin bir elektrostatik alan içinde deşarj elektrodlarına uygulanan yüksel voltaj sonucunda yüklenmesi ve toplayıcı bir elektroda (plakaya) taşınması esasına dayanmaktadır.

 

Islak Arıtıcılar (Wet Scrubbers):
Gazların bir sıvı ile temas ettirilerek arıtılması esasına dayanır
Normal Tip Islak Arıtıcılar (Ters, Yatay ve Paralel akışlı Islak   Arıtıcılar)


Spray-tipi   ıslak arıtıcılarda sıvı  100-1000 µm çap arasında değişen damlacıklara   ayrıştırılır ve gaz-partikül karışımına verilir.
Burada hareket halindeki damlalar tutma   yüzeyini (target) teşkil ederek partiküllerin çeşitli mekanizmalarla   tutulmalarını sağlarlar.  
Venturi Tipi Islak Arıtıcılar
Bu tip ıslak arıtıcıların   işletilme maliyetlerinin daha makul seviyelerde olmasını sağlayabilmek için   tutmak istenen partikül özelliklerine göre optimum tasarımın yapılabilmesi   gerekmektedirVenturi tipi ıslak arıtıcılar   genellikle küçük partiküllerin tutulması için kullanılır.  Kullanımlarındaki başlıca sınırlama yüksek   basınç kayıplarının sebep olduğu yüksek işletme maliyetleridir.

Elektrostatik Filtre Sistemleri
Elektrostatik filtrelerde partiküllerin tutulmasına ve gaz ortamından uzaklaştırılmasına yol açan kuvvet elektrostatik kuvvet olup, partiküllerin bir elektrostatik alan içinde deşarj elektrodlarına uygulanan yüksel voltaj sonucunda yüklenmesi ve toplayıcı bir elektroda (plakaya) taşınması esasına dayanmaktadır.
Uçucu Organik Bileşik Kontrolü
UOB’ler çeşitli ısıl işlemler, üretim prosesinde organik solvent kullanımı, petrol ve petrol türevleri gibi organik bileşiklerin ve sıvı yakıtların taşınması ve depolanması, rafineriler ve or­ganik kimyasal işlemler gibi farklı faaliyetler sonucu oluşa­bilir. Aslında, solvent ve organik kimyasal ürünler kullanan tüm sanayi kolları UOB emisyonuna neden olmaktadırlar.
Bir sanayi tesisi içerisinde, UOB emisyonuna neden olabilecek kaynaklar iki ana grup içerisinde değerlendirilebilir. Bunlardan ilki, karıştırıcılar, depolama tankları gibi prosesin gerçekleştiği yerlerdir. Bunlar noktasal emisyon kaynağı olarak değerlendi­rilir ve bu kaynaklardaki UOB emisyonunu belirlemek görece çok daha kolaydır. İkinci kaynak ise proses ekipmanlarındaki sızıntılardır ve bu sızıntı emisyonları kimyasal ve solventlerin tesis içerisinde taşınması sonucu oluşan emisyonları da kap­samaktadır. Dolayısıyla, bunlar noktasal kaynaklar olmayıp direk olarak iç ortam UOB konsantrasyonunu etkilemektedir. Bu sebeple, sızıntı emisyonlarının bertarafı için öncelikle tesis içerisinde iyi bir havalandırma sistemi şarttır.

Uygulanacak olan teknoloji işletme maliyetleri ile direk olarak ilgili olduğu için UOB arıtımı konusunda teknolo­ji seçimi en önemli basamaklardan biridir. Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) bertarafı için adsorpsiyon ve yakma gibi çeşitli çözümler bulunmaktadır.
Adsorpsiyon prosesinde, kirletici gaz molekülleri aktif kar­bonun yüzeyinde tutularak burada birikirler. Bu proseste aktif karbon çok geniş yüzey alanına sahip olduğu için ter­cih edilmektedir. Kömür, odun ve hindistan cevizi kabuğu gibi çeşitli malzemelerden yapılabilen aktif karbon yüksek sıcaklıkta kontrollü oksidasyon prosesi ile üretilir ve aktive edilir. Adsorpsiyon sistemlerinde, tüm proses fiziksel ola­rak gerçekleşir. Tüm kirleticilerin fiziksel olarak giderimi mümkün olmadığı için sistem verimi oldukça sınırlıdır. İlk yatırım maliyeti düşük olmasına rağmen sürekli olarak aktif karbon tüketimi işletme maliyetlerini oldukça yükseltmek­tedir.
UOB giderme sistemleri arasında yakma sistemleri en etkili çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. Yak­ma sistemlerinde bertaraf oranı %100’e kadar ulaşmakta­dır. Yakma (veya incinerator) proseslerinde uçucu organik bileşikler kontrollü bir şekilde yüksek sıcaklıkta kendiliğin­den tepkimeye girmeyen yanma gazlarına dönüştürülürler. Ancak bu sistemde yakılacak VOC konsantrasyonu çok önemli olmakla birlikte VOC konsatrasyonu yeteri kadar olduğunda sistemin yakıta ihtiyacı olmamaktadır.
Uçucu organik (VOC) bertarafı için kullanılabilecek birkaç tip yakma sistemi bulunmaktadır. Bunlar;
A. Direkt Yakma,
B. Reküperatif Yakma,
C. Retox

KAZAN DAİRESİ YERLEŞTİRME KURALLARI

16 Ocak 1985 tarih ve 186637 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmeliğe göre; Kazanların kenarının duvardan veya duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm., iki kazan arasındaki uzaklık en az 40 cm. olmalıdır. Kazan dairesinin yüksekliği, kazanın üzerinde yer alan düzenlerin gerektiğinde tamir ve bakım yapılması sırasında zorluk çıkartmaması için en az, kazan aksesuarı seviyesinin üzerinde en az bir metrelik serbest mesafe kalacak şekilde düzenlenir.

Kazan daireleri, yanma için gerekli temiz havanın girebilmesi için, zemin düzeyinde ve duman bacası kesitinin %50' si kadar kesitte bir temiz hava girişi ile dış havaya bağlanmış olamalıdır. 

Kazan dairelerinde toplanacak pis havanın uzaklaştırılması için duman bacası kesitinin en az %25' i kadar kesitte, ağzı kazan dairesinin tavan düzeyinde bulunan bir pis hava bacası bulunacaktır.  

Her kazanın ayrı bir duman bacası olacak, birden fazla kazan, her ne sebeple olursa olsun aynı bacaya bağlanmayacaktır

Kalorifer bacalarına soba, şohben vs. Bağlanmayacaktır.                        

Duman boruları, teknik bir zorunluluk olmadıkça binanın dış duvarına konmayacaktır.            

Baca duvarlarının et kalınlığı bir tuğladan az olmayacak ve baca duvarı yapımında delikli tuğla veya briket kullanılmayacaktır. 

Bacalar kalorifer tesisatı projesinde belirtilen kesitlerde, dışarıdan hava almayacak şekilde içi ve dışı sıvalı olarak yapılacaktır. Bacalar,   kazan çekişini  azaltmaması amacıyla mümkünse komşu binadan en az 6 metre uzaklıkta bulunacak ve ait olduğu bina mahyasının en az 80 cm. üzerine çıkarılacaktır. Bacalar mümkün olduğu kadar yön değiştirmeyecek şekilde yapılacak, yön değiştirme mecburiyeti olduğunda yatay açı en az 60 derece olacaktır. Bacaların en altında  sacdan ve hava sızdırmayacak şekilde yapılmış, contalı bir temizleme kapağı yapılacaktır. Yatay duman kanalları bacaya en az %5' lik yükselen bir eğimle bağlanacak ve uzunluğu hiç bir surette baca yüksekliğinin 1/4' ünü aşmayacaktır.      

Duman kanallarının temizlenmelerine imkan verecek, ısı yalıtımlı, kolay açılıp kapanabilen ve en küçük ölçüsü 30 x 30 cm. olan yeter sayıda temizleme kapağı bulunacaktır.

Duman kanalları bacaya doğrudan doğruya veya zorunlu durumlarda yuvarlak dirseklerle bağlanacak, asla 90 derecelik keskin ölçekli dirsek kullanılmayacaktır.

KALORİMETRE

Kalorimetre, merkezi ısıtma sistemlerinde, ısı giderlerinin adaletli bir şekilde paylaşımını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Daireye giden kalorifer suyunun debisini ve sıcaklığını ölçerek dairede kullanılan enerjiyi hesaplar. Böylece siz aynen ferdi sistemlerde olduğu gibi kullandığınız enerji kadar bedel ödersiniz. Enerji ölçümü Mayıs 2007’de çıkan Enerji Verimliliği Yasası kanunlaşmıştır. Bu yasayla ilgili “Binalarda Enerji Performansı Yönetmenliği” Aralık 2008’de yayınlanmıştır. Buna göre 1000m2 den
büyük kullanım alanına sahip binalarda ferdi ısınmanın kullanılması yasaklanmış ve
merkezi ısınma sistemi ile her daire için ayrı ayrı kalorimetre sistemi ile kullanılan enerjinin
ölçülmesi mecbur tutulmuştur. Enerji Performansı Yönetmenliği’ne uymayan projelere izin verilmeyecektir. Ayrıca bu yönetmenlik ile , bugüne kadar merkezi sistem ısıtılan bütün binalardaki dairelerin, 2012 yılına kadar her daire için ayrı ayrı olmak üzere kalorimetre ile kullanılan enerjinin ölçülmesi şart koşulmaktadır.
Lifos kalorimetre ile enerji tasarrufunun daha etkin sağlanması için radyatörlü ısıtma
sistemlerinde radyatör vanaları termostatik seçilmelidir. Böylece her oda için istenilen
sıcaklığın otomatik olarak ayarlanması sağlanmaktadır.

Merkezi ısıtma sistemlerinde
her dairenin ferdi olarak yaptığı tasarruflar merkezi sistemde genelin içinde kaybolup gitmektedir. Lifos Kalorimetre kullanılan sistemlerde kişinin sadece kendi kullandığı enerji bedelini ödemesi mümkün olmaktadir . Ayrıca merkezi sistemin ısıyı çok kullananlara göre çalıştırılması ile az kullananların kullanmadıkları enerjinin bedelini ödemelerinin önüne geçilmiş olacaktır. Lifos kalorimetre kullanmakla hedef, merkezi ısınma sistemlerinin verimli ısınma özelliğini ve kombili ısınmanın adaletli masraf dağılımı avantajlarını birleştirmek ve ısınma konforundan ödün vermeden enerji tasarrufu bilincini yerleştirmektir.
 

LİFOS KALORİMETRE
Lifos Kalorimetre manyetik olmayan teknolojiye sahiptir, herhangi bir manyetik alandan etkilenmez. Bu özelliği emniyetli ölçüm yapabilme kabiliyeti olması demektir. Dairelerdeki kalorifer kolon girişine takılarak her bir dairedeki kullanılan ısı enerjisini ölçmekte kullanılır. Lifos kalorimetreler 4-9 oC arasındaki su sıcaklıklarında kullanılır.LİFOS KALORİMETRE ÇALIŞMA PRENSİBİ
Merkezi kalorifer sisteminde ısı dairelere sıcak su ile taşınır. Gidişle dönüş suyu arasındaki sıcaklık farkı ve suyun debisi Lifos Kalorimetre ile ölçülerek ısı miktarı hesaplanır. Debimetreden ve gidişle dönüş hatlarındaki sıcaklık sensörlerinden gelen bilgiler hesaplama ünitesinde değerlendirilir. Tüketilen ısı kWh cinsinden hesaplanır.


 

LİFOS KALORİMETRE PERFORMANS VERİLERİ
-Debi ölçüm aralığı 0,05-2,5 m3/h
-Minimum çalışma sıcaklık farkı 3°C dir.
-Manyetik olmayan teknolojisiyle emniyetlidir. Dışarıda müdahale edilemez.
-Metrolojik özellik: EN1434 Class-B ve CJ128 Class-2
-Standart optik arayüz, opsiyonel M-Bus iletişim protokolü ve RS485 bağlantısı.
-Düşük enerji tüketimi ile 10 yıla kadar pil ömrü.
-Son 18 aya ait bilgiler hafızasında saklanır.
- Eğik LCD ekranı 350° döndürülebilir. Böylece montaj yerine göre okuma rahatlığı sağlar.
-Multijet debimetresi sayesinde düşük debilerde ölçüm yapabilme özelliği.
-Lineer sıcaklık ölçümü yapabilen PT500 ısı sensörü çiftine sahiptir.

Lifos Kalorimetre Parçaları
• Hesaplama ünitesi.
• Manyetik olmayan multijet debimetre.
• Pirinç gövde.
• PT500 sıcaklık sensör çifti.
• Standart
-Optik arayüzlü.
-LCD ekran
• Opsiyonel
-M-Bus, RF ve RS485 uyumu.

 

LİFOS TERMOSTATİK VANA

Lifos Termostatik vana, ortam sıcaklığının kullanıcıların istedikleri düzeyde tutulmasını sağlar

 

Genel Özellikler
• Termostatik vanalar, konfor sıcaklığının sabit tutulmasını sağlayarak aşırı ısınmadan doğan enerji kayıplarını azaltır.
• Her oda için farklı sıcaklık kontrolü yapılmasını sağlar.
• Dış etkenlerde meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak radyatörlere kumanda eder,
• 5 Kademeli sıcaklık ayarı ile extra konfor sağlar,
• 120 °C sıcaklığa dayanım,
• 10 bar basınca kadar dayanım,
• DN 15 ve 1/2” bağlantı çapı,
• Kolay montaj, kolay kullanım,
• Kullanıldığı Cihazlar: Tüm Çelik ve Alüminyum

2nci Bölüm "Katı Yakıtlı Isıtma Sistemlerinin işletilmesi ve Bakım ve Yakıt Hesaplarıı"